Home / Gospodarka / Energetyka / Serbia: Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu

Serbia: Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu

Od stycznia 2013 w Serbii zaczną obowiązywać nowe przepisy liberalizujące rynek energii elektrycznej i gazu. Zgodnie z wchodzącymi w życie ustaleniami od początku nadchodzącego roku nastąpi całkowite otwarcie rynku dla zakładów wykorzystujących energię do celów przemysłowych. W przypadku gospodarstw domowych i małych odbiorców analogiczny proces rozpocznie się w 2015, jednak dalej będą oni mieli prawo korzystać w usług publicznego dostawcy, który będzie wyznaczany przez władze państwowe.

Według ustaleń Agencji Energetyki Republiki Serbii (AERS) zmiany, które zaczną obowiązywać w styczniu, obejmą 9,5% rynku energii elektrycznej i dotyczyć będą 27 dużych przemysłowych odbiorców, rynek gazu odejmą zaś w 40%.  W 2014 liberalizacja ma objąć 43% rynku energii elektrycznej, w 2015 już 100%, liberalizacja rynku gazu ma wtedy sięgać 82%.

Przedstawicielka  AERS Ljiljana Hadžibabić przyznała, że nie zostały jeszcze rozwiązane wszystkie problemy metodologiczne i techniczne związane z wprowadzanymi zmianami, jednak nie opóźni to ich realizacji. Pełnomocnik ministra energetyki Mirjana Filipović także podkreślała, że rozpoczęcie procesu przemian jest konieczne, gdyż Serbia musi wypełnić podjęte zobowiązania i ujednolicić swój rynek energii z rynkami państw regionu i krajów należących do UE.

Największy dostawca energii elektrycznej w Serbii Elektroprivreda Srbije (EPS) zaoferowała odbiorcom cenę, która jest o około 46% wyższa od dotychczasowej regulowanej. Dyrektor EPS Dragan Vlaisavljević podkreślił, że według wyliczeń koszty zakupu powinny być podniesione nawet o 60%. Zauważył on również, że podstawową trudnością jest fakt, iż zmiany następują w momencie niedostatku energii na rynku, a jej dotychczasowa cena należała do najniższych w Europie.

 

Źródła: tanjug.rs, blic.rs

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE