Home / Polityka / Serbia ma nowy rząd, premierem Ivica Dačić

Serbia ma nowy rząd, premierem Ivica Dačić

W Serbii powołano nowy rząd, którego premierem został Ivica Dačić. Podczas parlamentarnego głosowania 142 deputowanych opowiedziało się za koalicją rządową tworzoną przez Serbską Partię Postępową (SNS), Serbską Partię Socjalistyczną (SPS) i Zjednoczone Regiony Serbii (URS). Przeciwko było 72 parlamentarzystów, podczas gdy 26 było nieobecnych.
Głosowanie nad członkami rządu było jawne (ich personalia podano kilka dni wcześniej). Przewodniczący parlamentu Nebojša Stefanović zarządził po jego zakończeniu dwudziestominutową przerwę, aby nowo wybrani ministrowie przygotowali się do złożenia przysięgi:
„Przysięgam wierność Republice Serbii oraz zobowiązuję się, że będę przestrzegać jej Konstytucji i ustaw, że obowiązki członka Rządu będę pełnić sumiennie, odpowiedzialnie i lojalnie, a także że poświęcę się zachowaniu Kosowa i Metochii w granicach Republiki Serbii”.
W dzisiejszym posiedzeniu parlamentu udział wzięli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, związków wyznaniowych i inni zaproszeni goście. Po jego zakończeniu zwołano inauguracyjne posiedzenie nowego rządu.
Podczas pierwszej konferencji prasowej po wyborze na stanowisko premiera, Dačić stwierdził, że bez poprawy sytuacji gospodarczej w kraju niemożliwe będzie osiągnięcie żadnego z określonych przez nowy rząd celów. Zapewnił przy tym, że jego gabinet będzie pracować zespołowo, aby zwiększyć efektywność planowanych reform.
Jedną z pierwszych, która pogratulowała nowemu premierowi dzisiejszego wyboru była Wysoka Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Catherine Ashton, której spotkanie z Dačiciem planowane jest na przełomie sierpnia i września.

 

Źródło: nspm.rs, usnews.com, bbc.co.uk

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE