Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Największy problem Belgradu

Serbia: Największy problem Belgradu

Zgodnie z opinią Biura Badań Społecznych, 42,6 procent mieszkańców Belgradu, którzy uczestniczyli w ruchu ekologicznym uważa, że ochrona środowiska stanowi największy problem dla stolicy.
Koordynator badań Zoran Gavrilović powiedział, że na 355 respondentów 32,5 procent oceniło środowisko jako ważny problem. Kolejnymi były zatrudnienie oraz standardy życia. Zgodnie z ich opinią, największym ekologicznym problemem w Belgradzie jest zanieczyszczenie powietrza a także rzek, odpady i ich gospodarka, komunikacja miejska.
Jak podkreślił Gavrilović, 22 procent ankietowanych za największy problem w Belgradzie uważa zanieczyszczenie powietrza, 15,5 procent natomiast śmieci. Badani twierdzą, że za zły stan najbardziej odpowiedzialni są mieszkańcy miasta, a także brak chęci ze strony polityków aby rozwiązać ten problem.
Respondenci widzą problem stanu środowiska w Belgradzie wyraźniej, niż w całej Serbii, informuje Gavrilović, dodając, że według nich świadomość ekologiczną może polepszyć działanie samorządów lokalnych.
Badanie przeprowadzone zostało w Belgradzie i trwało 90 dni. 61,2 procent respondentów stanowiły kobiety, a 38, 8 mężczyźni.

Tekst: 24sata.rs, tłum. i red. Marta Buraczyńska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE