Home / Bałkany / Czarnogóra / Serbia największym partnerem handlowym Czarnogóry

Serbia największym partnerem handlowym Czarnogóry

Serbia jest największym partnerem Czarnogóry w zakresie eksportu (17,6 proc.) i importu (28,4 proc.). Według informacji Republiki Serbii, w całkowitym eksporcie Serbii w 2011 roku Czarnogóra zajmuje czwarte miejsce, natomiast biorąc pod uwagę wysokość importu z innych krajów, import z Czarnogóry w 2011 roku stawia ten kraj na 34. miejscu.
Ogólna wymiana towarowa między Serbią i Czarnogórą w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku wyniosła 304,1 mln USD, czyli 12,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym, z czego eksport do Czarnogóry wyniósł 227,9 mln USD. W stosunku do roku 2011 odnotowano spadek o 10,1 proc. Zestawiając ten sam okres roku bieżącego z ubiegłym, import z Czarnogóry spadł o 24,2 proc. i wyniósł 38,3 mln USD. Nadwyżka w wymianie towarowej wyniosła 189,6 mln USD.
Zgodnie z danymi Centralnego Banku Czarnogóry, łączna wartość inwestycji Serbii w Czarnogórze od roku 2003 do lipca 2010 wyniosła 231,1 mln EUR.
Istnieją realne możliwości zwiększenia współpracy gospodarczej między Serbią i Czarnogórą. Po obu stronach panuje pełna zgodność co do czynników mających na to wpływ, a są to: swobodny przepływ ludzi, usług, towarów i informacji.
Pojawiające się przeszkody mają głównie charakter administracyjny, co spowalnia przepływ towarów przez granicę. Występują też bariery pozataryfowe, nad których zniwelowaniem trwają prace.
Przedsiębiorcy z Serbii i Czarnogóry podkreślają, że największym problemem we współpracy jest jednak brak płatności bezpośrednich, choć warunki do ich ustanowienia istnieją. Rozwiązaniem byłoby podpisanie przez banki obu krajów umów dwustronnych o otwarciu rachunków, przez które realizowane by były płatności. Na początku marca tego roku doszło do spotkania gubernatorów banków centralnych obu krajów, na którym omówione zostały kwestie związane z ustanowieniem płatności bezpośrednich. Działania na rzecz rozwiązania problemu trwają.

 

Źródło: politika.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE