Home / Polityka / Serbia nie będzie uznawać dyplomów z kosowską pieczątką

Serbia nie będzie uznawać dyplomów z kosowską pieczątką

Minister edukacji Žarko Obradović, powiedział, że uznawalność dyplomów z Kosowa jest kwestią do
przedyskutowania w Brukseli i dodał, że ma nadzieję na jej rozstrzygnięcie.
– Istnieje kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu – powiedział dziennikarzom, nie precyzując o jakie
rozwiązania chodzi.
Milan Marković, minister praw człowieka, mniejszości oraz administracji i samorządu terytorialnego również
powiedział, że problem dyplomów będzie jednym z tematów dialogu pomiędzy Belgradem
i Prisztiną.
– Mam nadzieję, że kwestia ta zostanie rozwiązana, przede wszystkim aby dzieci nie miały problemów –
powiedział Marković, który jest również szefem organu koordynującego okręgi Preševo, Bujanovac oraz
Medveđa.
Przypomniał też, że istniał kompromis i dyplomy z Prisztiny z pieczęcią UNMIK (Misja Tymczasowej
Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Europie – przyp. red.) były uznawane w centralnej
Serbii. Tymczasem Prisztina postanowiła, że na dyplomach będzie stawiana pieczątka Republiki Kosowa i
tego Serbia nie może uznać.
Marković i Obradović uczestniczyli dziś w otwarciu filii Wydziału Ekonomii z Suboticy, w Bujanovcu, na którym
studenci będą uczyć się w języku serbskim i albańskim. Przedstawiciele albańskich partii politycznych
ponownie zażądali rozwiązania ww. kwestii.

Tekst: blic.rs, tłum. i red. Izabela Żołnowska-Ivanoska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE