Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Nie najlepsze wyniki branży turystycznej

Serbia: Nie najlepsze wyniki branży turystycznej

turuzam-akcer.co.rs

Serbski Instytut Badań Rynku (Institut za tržišna istraživanja –IZIT) przedstawił wyniki badań, z których wynika, że w pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku liczba turystów w Serbii zmniejszyła się o 0,7% w stosunku do roku ubiegłego.
Taki wynik jest przede wszystkim następstwem zmniejszenia się liczby noclegów rezerwowanych przez serbskich turystów, które stanowią znaczną część rynku (ponad 70%). Liczba noclegów rezerwowanych przez zagranicznych turystów zwiększyła się bowiem o 0,8%.
Największy spadek liczby odwiedzających w badanym okresie zanotowano w Belgradzie, gdzie sięgnął on 13,6% (aż o 26,2% zmniejszyła się liczba serbskich turystów, o 8,3% zaś zagranicznych). Podobną tendencję można zaobserwować w uzdrowiskach. Tu ilość odwiedzających w porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyła się o 8,5%. Jedynie ośrodki narciarskie mogą się pochwalić lepszymi wynikami, zanotowały one wzrost o 2,3%.
Wyniki analiz potwierdzają, że Serbia na świecie wciąż nie jest postrzegana jako kraj atrakcyjny turystycznie. Dowodzi tego także fakt, iż wśród zagranicznych gości najwięcej było mieszkańców krajów powstałych po rozpadzie Jugosławii. Na dalszym miejscu znaleźli się odwiedzający z Włoch, Rosji i Niemiec, którzy przyjeżdżali głównie w celach biznesowych.
Przedstawione przez IZIT wyniki badań są również dowodem spadku siły nabywczej mieszkańców Serbii, gdyż to właśnie turystyka krajowa odnotowała największe spadki na początku roku. Według ekspertów z Instytutu Badań Rynku, by poprawić tę sytuację konieczne jest przede wszystkim podniesienie standardów życia oraz rozbudowa bazy  turystycznej.

Źródła: tanjugbiz.rs, b92.net, akter.co.rs

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE