Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Nierówne prawa czetników i partyzantów

Serbia: Nierówne prawa czetników i partyzantów

Osiem lat temu serbski parlament uchwalił ustawę, która przyznała czetnikom i partyzantom, czyli członkom przeciwnych obozów z okresu II wojny światowej, równe prawa. Jednak do dziś ani jedna osoba z dawnego ruchu czetnickiego nie otrzymała od państwa ani stosownego dodatku emerytalnego ani zapomogi społecznej, choć takowe wypłacane są niegdysiejszym partyzantom. Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wnioski o przyznanie statusu weterana, uprawniającego do wspomnianej pomocy finansowej, od 2004 roku (21 grudnia 2004 r. przyjęto poprawki do Ustawy o prawach kombatantów, inwalidów wojennych i członków ich rodzin, a 17 czerwca 2005 r. uchwalono Rozporządzenie w sprawie wykonywania ich praw) złożyło około 3000 czetników. Wciąż czekają one jednak na rozpatrzenie.
Głównym problemem opóźnień w zrównaniu w prawach czetników i partyzantów jest wstrzymywanie od 2005 roku powołania specjalnej komisji rządowej, której decyzje są – zgodnie z ustawą – podstawą do rozpatrywania wniosków czetników. Skoro komisja nie funkcjonuje, nie wydaje decyzji, a jeśli nie ma decyzji, dawni członkowie ruchu czetnickiego są dyskryminowani i pozbawieni prawa do pomocy państwowej. Powstaje więc pytanie, co stoi na drodze ku powołaniu wymaganej komisji. Otóż, zgodnie z ustawą, w jej skład powinni wchodzić członkowie powoływani m.in. przez SUBNOR, czyli Związek Jugosłowiańskich Weteranów. Ten jednak bojkotuje wszelkie decyzje mające przynieść jakąkolwiek korzyść czetnikom, gdyż ruch czetnicki identyfikuje z faszystowskim.
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapewniają, że próbowano ominąć lub zastąpić przepisy, tak aby utorować rywalom partyzantów drogę do równouprawnienia, ale dotychczas były to działania nieefektywne, głównie z powodu różnic ideologicznych między parlamentarzystami, których zgoda wymagana była w tym celu.
Z regularnej pomocy państwa korzysta obecnie 64 396 byłych partyzantów.

 

Źródło: b92.net, telegraf.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE