Home / Bałkany / Serbia / Serbia ósmym krajem na świecie o największym spadku liczby ludności
destinacijeusrbiji.rs
destinacijeusrbiji.rs

Serbia ósmym krajem na świecie o największym spadku liczby ludności

Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawionych w raporcie „Perspektywy urbanizacji na świecie, przegląd z 2015 roku” Serbia znajduje się na liście 11 krajów, których liczba ludności do 2050 roku spadnie o minimum 15%.

Na pierwszym miejscu wspomnianego spisu, na którym znajdują się głównie kraje europejskie, uplasowała się Bułgaria z przewidywanym spadkiem populacji o 27,9%. Tuż za nią znalazła się Rumunia (22,1%), Mołdawia (20,3%), Bośnia i Hercegowina (19,5%), Łotwa (19,1%), Litwa (17,5%), Serbia (17,2%), Chorwacja (16,2%), Węgry (15,6%) oraz Japonia (15,1%). Obecne saldo migracji nie jest wystarczająco wysokie, aby mogło zbilansować spadek liczby ludności na obszarach o niskim przyroście naturalnym, czego najlepszym przykładem jest Europa, gdzie, jak się przewiduje, do 2050 roku umrze o 63 miliony więcej osób niż się narodzi. W tym samym czasie na kontynent europejski napłynie łącznie 31 milionów emigrantów, co w podsumowaniu oznacza, że populacja Europy w przeciągu najbliższych 35 lat zmniejszy się o 32 miliony ludzi.

Społeczeństwo europejskie jest również społeczeństwem starzejącym się. Obecnie 24% populacji Europy to osoby mające więcej niż 60 lat. Jak donosi ONZ, w 2050 roku odsetek ten będzie wynosił 34%.

Serbia podąża za tym trendem. W 2015 roku liczba osób starszych (powyżej 60 roku życia) wynosiła 24,4%, a do 2050 roku, według prognoz, ma wzrosnąć do 32,3%. Co więcej, średnia wieku ludności Serbii w latach 1980-2015 wzrosła z 30,9 do 40,6 lat. Przewiduje się, że w 2050 roku średnia ta osiągnie poziom 46,8 lat.

W raporcie ONZ został również opisany współczynnik dzietności w Serbii, który obecni wynosi 1,53 dziecka na kobietę, a w 2050 roku podniesie się do 1,73. Aby społeczeństwo Serbii mogło się powiększać, współczynnik ten powinien wynosić 2,1, co po raz ostatni miało miejsce w 1980 roku.

Nie wszystkie tendencje są jednak pesymistyczne. W Serbii konsekwentnie z roku na rok wydłuża się długość życia jej mieszkańców. Obecnie jest to 75 lat, a w 2050 statystyczny Serb będzie żył 79,5 roku.

Raport ONZ donosi także o nieustannym powiększaniu się populacji świata. Aktualnie na kuli ziemskiej żyje 7,3 miliarda ludzi. Tylko w przeciągu minionych 12 lat liczba ta wzrosła o miliard. Przy obecnym tempie wzrostu populacji na Ziemi rocznie przybywa 83 miliony ludzi. Według prognoz ONZ w 2030 roku populacja naszej planety będzie wynosić 8,5 miliarda ludzi, w 2050 9,7 miliarda, a w 2100 11,2 miliarda osób.

Trendy demograficzne nie są jednak takie same na całym świecie. ONZ w swoim raporcie wyodrębniło 48 krajów, przeważnie rozwijających się, w których przyrost naturalny jest znacznie wyższy niż w innych regionach. W kolejnych dekadach najwięcej ludności przybędzie w Afryce, która charakteryzuje się najwyższym przyrostem naturalnym (2,55 % rocznie). Dotyczy to przede wszystkim Angoli, Burundi, Kongo, Malawi, Mali, Nigru, Somalii, Ugandy, Tanzanii i Zambii, gdzie liczba ludności ma wzrosnąć pięciokrotnie.

Źródła: euractiv.rs, politika.rs, kurir.rs

About Dorota Grzegorek

Absolwentka filologii południowosłowiańskiej, geografii politycznej oraz turystyki i rekreacji. Miłośniczka turystyki górskiej, podróży z plecakiem oraz wypraw autostopowych. Interesuje się przede wszystkimi historią i szeroko pojętą kulturą krajów byłej Jugosławii, literaturą i językiem serbskim, podróżami po świecie oraz dziennikarstwem. Jej celem jest zwiedzenie wszystkich kontynentów oraz założenie własnego hostelu w Belgradzie.
KOMENTARZE