Home / Nauka / Serbia: Otwarto Centrum Badań Dziedzictwa Niematerialnego w Belgradzie

Serbia: Otwarto Centrum Badań Dziedzictwa Niematerialnego w Belgradzie

Minister Kultury, Informacji i Społeczeństwa Informacyjnego Predrag Marković otworzył 20 czerwca Centrum Badań Dziedzictwa Niematerialnego przy Muzeum Etnograficznym w Belgradzie.
Ministerstwo Kultury, z poszanowaniem zobowiązań wynikających z Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą Serbia ratyfikowała w maju 2010 r., stworzyło nowy system ochrony i uruchomiło sieć zabezpieczającą niematerialne dziedzictwo kulturowe, tworzoną przez Krajowy Komitet ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, Komisję ds. Rejestracji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a także sieć koordynatorów oraz wspomniane Centrum Badań Dziedzictwa Niematerialnego.
Ministerstwo zainicjowało i zrealizowało także szereg działań zmierzających do gromadzenia, przetwarzania, oceny ekspertów i promowania propozycji zapisów w Krajowym Rejestrze.

 

Źródło: kultura.gov.rs, glas-javnosti.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE