Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Serbia: PKS przedstawi propozycje rozwiązań gospodarczych na lata 2012-2016

Serbia: PKS przedstawi propozycje rozwiązań gospodarczych na lata 2012-2016

Serbska Izba Gospodarcza (PKS) pod koniec maja przedstawi nowemu rządowi propozycje rozwiązań gospodarczych na najbliższe cztery lata. Ich celem będzie poprawa klimatu gospodarczego i osiągnięcie stabilności makroekonomicznej. Rozwiązania mają dotyczyć przede wszystkim zmniejszenia wydatków publicznych do poziomu ok. 35% PKB i reformy sektora publicznego – systemu emerytalnego, przedsiębiorstw państwowych oraz reformy systemu podatkowego. Ponadto w celu zapobiegania monopolizacji rynku PKS zaproponuje środki mające na celu zwiększenie konkurencyjności i ochronę konsumentów.

Bieżąca sytuacja gospodarcza wymaga od nowego rządu podjęcia działań, które pomogą efektywnie eliminować dysproporcje między całkowitą produkcją i konsumpcją, poziomem oszczędności krajowych i inwestycji, oraz importem i eksportem.

Serbia potrzebuje zrównoważonego budżetu oraz szeregu reform, które umożliwią wzrost aktywności gospodarczej.

Źródło: beta.rs, rtv.rs

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE