Home / Gospodarka / Handel / Serbia: Powołano Radę ds. przedsiębiorczości kobiet

Serbia: Powołano Radę ds. przedsiębiorczości kobiet

Serbska Izba Gospodarcza (Privredna Komora Srbije) powołała Radę ds. przedsiębiorczości kobiet, której celem będzie m.in. wspomaganie kobiecego biznesu, wdrażanie innowacji czy pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z finansowaniem działalności.

Pomysł powołania takiego ciała pojawił się już kilka lat temu, ale dopiero na początku br. udało się dostosować odpowiednie regulacje i zharmonizować pracę poszczególnych organów.

Przewodniczącą nowopowstałej Rady została Ružica Đurđević – właścicielka przedsiębiorstwa Intermehanika ze Semedereva, wiceprzewodniczącą Snežana Novaković – prezes przedsiębiorstwa Albomina z Pirotu, natomiast funkcję sekretarza będzie pełniła Radmila Milivojević – specjalny doradca w PKS.

Podczas pierwszego posiedzenia przyjęto zasady postępowania oraz plan działania na najbliższy rok. Specjalna grupa robocza, na podstawie informacji pochodzących od instytucji państwowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, stworzy bazę kobiet przedsiębiorców.

Kobiety w Serbii są wciąż postrzegane przez pryzmat przypisywanych im ról społecznych. Brakuje odpowiednich narzędzi, które wspierałyby ich udział w biznesie, a to kolejny punkt na liście problemów, z którymi boryka się sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Biurokracja i wysokie koszty przebrnięcia przez labirynt procedur – to główne przyczyny, które podczas zakładania działalności gospodarczej powodują u kobiet spadek entuzjazmu i zmniejszenie wiary we własne siły.

Powołanie Rady ds. przedsiębiorczości kobiet umożliwi skoordynowane reprezentowanie interesów serbskich bizneswomen przed odpowiednimi organami władzy, jak i ożywienie współpracy międzynarodowej.

Źródło: poslovnazena.com, tanjug.rs

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE