Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Serbia: Prognozowany wzrost bezrobocia w 2013 roku

Serbia: Prognozowany wzrost bezrobocia w 2013 roku

nezaposlenost-seebiz.eu

Według prognoz przedstawionych przez ekonomistę Miroslava Zdravkovicia w 2013 roku w Serbii pracę może stracić 7000- 8000 ludzi, a liczba zatrudnionych wyniesie około 1,7 mln.
Przedstawił on również dane dotyczące poprzednich lat, z których wynika, iż w ubiegłym roku zwolnionych zostało 15 750 osób, zaś w najtrudniejszym 2009 liczba ta sięgnęła 133 000, w 2010 zwolniono 82 000, a w 2011 35 000.
W porównaniu z innymi państwami regionu sytuacja w Serbii przedstawia się nieco lepiej niż w Chorwacji i Słowenii, gorzej natomiast niż w Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze, gdzie odnotowano wzrost zatrudnienia.
Miroslav Zdravković uważa także, iż rządowy program wspierania nowych miejsc pracy nie przynosi skutków. Jego zdaniem pomoc w postaci subwencji rodzi ryzyko korupcji, skuteczniejszym zaś mogłoby się okazać przeznaczenie większych środków na wspieranie rolnictwa, przemysłu przetwórczego, szczególnie na obszarach, gdzie bezrobocie jest szczególnie wysokie. Jego zdaniem pomocy wymagają przede wszystkim tereny oddalone od trasy Korytarza 10, które nie budzą zainteresowania obcych inwestorów i gdzie inicjatywa samo zatrudnienia jest niska.
Również zdaniem innego ekonomisty Gorana Nikolicia problem bezrobocia staje się coraz poważniejszy. Według niego od początku kryzysu w 2008 do chwili obecnej pracę straciło 265 000 ludzi, z czego 90 000 w sektorze publicznym. Dane z sektora prywatnego są niepełne, gdyż trudno ustalić ile osób pracuje „na czarno” i czy w prace zaangażowane są także dzieci. Nikolić uważa, że władze powinny w wspierać teraz przede wszystkim przemysł przetwórczy, rolnictwo, energetykę i informatykę, gdyż one najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.
Zastępca dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego Republiki Serbii (Republiči zavod za statistiku) Miladin Kovačević uważa, że tendencja do spadku zatrudnienia jest następstwem wojen i sankcji z lat 90-tych oraz braku reform w sektorze publicznym, co znacznie utrudnia przyciąganie inwestorów zagranicznych.

Źródła: tanjug.rs, seebiz.eu, b92.net

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE