Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Rośnie liczba romskich dzieci w szkołach

Serbia: Rośnie liczba romskich dzieci w szkołach

Serbski Minister Edukacji i Nauki Žarko Obradović poinformował w poniedziałek, że wzrosła liczba romskich dzieci uczących się w szkołach podstawowych i średnich, jak również młodzieży na uczelniach.
– Odsetek młodych Romów, uczących się w szkołach średnich, wzrósł z 8,3% w 2004 roku do około 20% w 2010 roku – oświadczył minister podczas otwarcia posiedzenia ekspertów „Promowanie prawa do wysokiej jakości edukacji dla Romów” w Belgradzie.
Z podanych przez niego informacji wynika, że liczba dzieci romskiego pochodzenia, zapisanych do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, wzrosła o 10% w stosunku do poprzedniego roku oraz że w bieżącym roku akademickim w szkołach wyższych naukę pobiera 149 młodych Romów.
Przewodniczący Krajowej Komisji ds. Współpracy z UNESCO Trivo Indjić powiedział, że edukacja jest najlepszym sposobem na modernizację społeczeństwa i stwierdził, że potrzeba dużo pracy, aby poprawić i wypromować edukację wśród Romów.
Ekspert UNESCO Rosanna Santesso wskazała na konieczność pilnego zapewnienia dobrych warunków edukacji dla Romów, nie tylko w Serbii, ale także w Europie.
– Musimy pozbyć się wszelkich form dyskryminacji i wprowadzić normalny dostęp do nauki, taki jaki mają inne dzieci – powiedziała Santesso.

Tekst: beta.rs, tłum. i red. Marta Gruszyk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE