Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Sytuacja kobiet się poprawia – ocenia Komitet ONZ
onz-mediafreedominternational.org

Serbia: Sytuacja kobiet się poprawia – ocenia Komitet ONZ

Autor: Aleksandra Szmurlik

W piątek, w Genewie odbyło się 55 posiedzenie Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, gdzie serbska delegacja przedstawiła drugie i trzecie okresowe sprawozdanie z procesu przygotowania Konwencji dot. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW).

Jak dowodzi raport, w Serbii poczyniono znaczne postępy jeśli chodzi o status i sytuację kobiet, komentuje Suzana Paunović, dyrektora Biura ds. Praw Człowieka i Mniejszości. Okresowe sprawozdanie miało na celu zapoznanie Komitetu z prawnymi i instytucjonalnymi ruchami, jakie Serbia przedsięwzięła w celu poprawy sytuacji kobiet i zapewnienie, że wszelkie zobowiązania podjęte przez państwo w ramach ratyfikowania dokumentu są respektowane. Według Brankicy Janković, sekretarza Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, te działania to m.in. zmniejszenie wykluczenia społecznego i dyskryminacji kobiet i wprowadzenie strategicznych dokumentów i przepisów w tym zakresie. Komitet natomiast w ciągu miesiąca ma przedstawić ostateczne komentarze i uwagi.

Największe wątpliwości i pytania Komitetu dotyczyły ochrony kobiet przed przemocą, mechanizmów ochrony ofiar handlu ludźmi, zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej dla kobiet, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, usług społecznych, praw oraz udział w życiu politycznym i publicznym. Specjalną uwagę poświęcono pozycji kobiet z grup zagrożonych i wykluczonych, takich jak kobiety Romskie, niepełnosprawne, mieszkające na obszarach wiejskich, czy kobiety starsze.

W skład serbskiej delegacji wchodzili przedstawiciele Kancelarii Praw Człowieka i Mniejszości Narodowych, Misji Serbii przy ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie, przedstawiciele serbskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, posłanka Komitetu ds. Praw Człowieka, Mniejszości Narodowych i Równości Płci w Serbii, a także przedstawiciele serbskich Ministerstw: Zdrowia, Sprawiedliwości, Pracy, Zatrudnienia i Polityki Społecznej.

Konwencja dot. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) jest międzynarodowym instrumentem prawnym dotyczącym praw człowieka i na jej postanowieniach opiera się kontrola równości kobiet i mężczyzn do korzystania ze wszystkich ekonomicznych, społecznych, kulturalnych, obywatelskich i politycznych praw i dóbr.

 

Źródło: b92.net, mondo.rs,blic.rs

KOMENTARZE