Home / Gospodarka / Serbia: Szara strefa coraz większym problemem dla państwa

Serbia: Szara strefa coraz większym problemem dla państwa

Rad-na-crno-novosti.rs

Specjaliści z Serbskiego Związku Pracodawców (Unija poslodavaca Srbije) oszacowali, że budżet państwa rocznie traci od 1,5 do 3 mld EUR z powodu nielegalnego obrotu towarami i usługami, czyli tzw. szarej ekonomii. Według badań szara strefa oraz czarny rynek mogą pochłaniać nawet 25% dochodów państwa, podczas gdy w krajach UE powoduje ona straty szacowane na 19%.
Oprócz strat finansowych spowodowanych niepłaceniem podatków i ceł nielegalny obrót towarami i usługami niekorzystnie wpływa na legalne zatrudnienie, a osoby pracujące w ten sposób pozostają poza systemem ubezpieczeń socjalnych i zdrowotnych. Problem ten dotyczyć może od 400 000 do nawet 800 000 osób. Legalnie pracują przeważnie osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, zaś wśród pracujących osób bez wykształcenia nawet 72% to ludzie zatrudnieni na czarno. Według ekonomisty Mihaila Arandarenki, jednym z rozwiązań zapobiegających rozpowszechnianiu się zjawiska pracy na czarno, mogłoby być zmniejszenie obciążeń podatkowych dla niskopłatnych stanowisk, tak by legalne zatrudnienie było bardziej opłacalne.
Zastępca dyrektora Państwowego Urzędu Statystycznego (Republički zavod za statistiku) Miladin Kovačević ocenia, iż uchylanie się od płacenia podatków jest zjawiskiem spotykanym najczęściej w drobnym handlu, rozmaitych usługach serwisowych i rzemieślniczych oraz w budownictwie i rolnictwie. Zauważa on jednak, że większe straty państwo ponosi nielegalnej działalności dużych i średnich przedsiębiorstw, które unikają płacenia wszystkich należności.
Na bazarach w całym kraju nielegalnie sprzedaje się najczęściej najpotrzebniejsze produkty: jedzenie, odzież i obuwie, produkty chemiczne, ostatnio także papierosy, które znacznie podrożały po podniesieniu akcyzy. Przykładowo szacuje się, że w zachodniej Serbii na każde 100 kg sprzedanych owoców, 60 kg trafiło na szary rynek.
Specjaliści są zgodni, że zjawisko nielegalnego handlu jest problemem trudnym do rozwiązania, dlatego potrzebne są wspólne działania odpowiednich instytucji.

Źródła: rts.rs, novosti.rs

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE