Home / Gospodarka / Serbia w czołówce państw o największym nielegalnym przepływie finansowym

Serbia w czołówce państw o największym nielegalnym przepływie finansowym

praniepieniędzy-novimsgazin.rs

Serbia znalazła się na 16 miejscu na opublikowanej przez waszyngtońską organizację  Global Financial Integrity liście państw, w których notuje się najwyższy nielegalny obrót pieniędzmi. Według przedstawionych przez tę organizację danych w latach 2001-2010 z serbskiego sektora finansowego mogło wyciekać rocznie nawet 5,144 mld USD.
Pierwsze miejsce na liście zajęły Chiny, zaś Serbia znalazła się w sąsiedztwie takich państw jak Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja, Nigeria i Meksyk. Znacznie lepiej w badaniach wypadły inne państwa regionu: Chorwacji przypadło 39 miejsce, Węgrom 42, Czarnogórze 50, Bośni i Hercegowinie 57, Macedonii zaś 76.
Analizując opublikowane dane, ekonomista Dragovan Milićević sprecyzował, że w ciągu 10 lat, kiedy to GFI śledziła przepływ pieniędzy, z Serbii wypłynęło ponad 51 mld USD. Dodał on również, że przeprowadzone badania objęły jedynie nielegalny przepływ pieniędzy na kontach bankowych, nie uwzględniono zaś nielegalnego obrotu gotówką.
Milićević podkreślił także, że analizy nielegalnych przepływów finansowych poza informacjami o pieniądzach zdobytych poprzez „klasyczną” działalność kryminalną, mówią także o zyskach z korupcji oraz tych wygenerowanych poprzez unikanie płacenia podatków. Badania obejmują także niedoszacowanie handlu, czyli praktyki zaniżania na fakturach ilości wyeksportowanych towarów i wystawiania zawyżonych faktur na towary importowane. Według analiz ekonomisty Miroslava Zdravkovića rocznie z Serbii wywozi się i wwozi nielegalnie towary, których wartość może przekraczać 4 mln EUR.
Milićević podsumowując, wspomniał, że nielegalny obrót pieniędzmi sprawia, że rocznie z Serbii zagranicę wycieka około 5% PKB, a więc ponad 5 mld USD, co stanowi połowę rocznego budżetu. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje on w braku dyscypliny finansowej, niedostatecznej kontroli przepływy pieniędzy oraz cichym przyzwoleniu na unikanie obciążeń podatkowych.

Źródła: danas.rs, kamatica.com

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE