Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Serbia: W tym roku bez wyraźnej poprawy stanu gospodarki

Serbia: W tym roku bez wyraźnej poprawy stanu gospodarki

Do widocznej poprawy stanu gospodarki w Serbii może dojść dopiero w następnym roku, a i tak będzie to w głównej mierze uzależnione od dynamiki wzrostu gospodarki światowej, poinformował zastępca gubernatora Narodowego Banku Serbii Bojan Marković.

Podczas prezentacji lutowego Raportu o inflacji Marković przypomniał, że prognoza wzrostu PKB na rok 2012 została skorygowana z 1,5 do 0,5% w związku z pogarszającymi się perspektywami wzrostu gospodarczego największych zagranicznych partnerów handlowych i wycofaniem się amerykańskiego koncernu US Steel z huty w Semderevie.

Najlepszym sposobem poprawy klimatu biznesowego byłoby wprowadzenie rządowej polityki, zabezpieczającej długoterminową stabilność makroekonomiczną i obejmującej zrównoważenie poziomu długu publicznego, stabilność cen w średnim okresie oraz odporny system finansowy, mówił zastępca gubernatora NBS, ostrzegając jednak, że próby stymulacji systemu monetarnego mogą grozić zwiększeniem zadłużenia kraju.

Tekst: balkans.com, zdjęcie:, tłum. red. Marta Szymankiewicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE