Home / Polityka / Polityka zagraniczna / Serbia: Większość obywateli za członkostwem w Unii

Serbia: Większość obywateli za członkostwem w Unii

Ponad 51% obywateli popiera członkostwo Serbii w Unii Europejskiej, pokazują najnowsze badania serbskiej Kancelarii ds. integracji europejskiej. 28% jest przeciwko integracji, 21% nie ma zdania. 70% respondentów uważa, że głównym warunkiem stawianym przez Brukselę jest uznanie Kosowa. Za głównego winnego nie uzyskania statusu kandydata przez Serbię 53% respondentów uważa rząd w Belgradzie. 32% przerzuca odpowiedzialność na Brukselę.
Badania zostały wykonane po 22 grudnia, czyli po odmownej decyzji Rady UE. Jest to istotne dla sondażu ponieważ pokazuje, że ludzie są w stanie racjonalnie ocenić możliwości jakie daje UE, nie idealizować jej. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że członkostwo przyniesie korzyści dla kraju, uważa dyrektor Kancelarii ds. integracji europejskiej Milica Delević.
41% badanych największe korzyści z członkostwa w UE widzi w zmniejszeniu bezrobocia, lepszym życiu dla młodych ludzi, swobodnym podróżowaniu do krajów UE. Coraz więcej obywateli sądzi, że dzięki członkostwu w UE prawa obywateli w Serbii będą lepiej przestrzegane. Ankieta przeprowadzona na zlecenie władz pokazuje też, że obywatele kraju nie mają pojęcia o istnieniu funduszy europejskich, a 70% nie wie, w co zainwestowano dotychczasowe środki z funduszy przedakcesyjnych.
Wśród tych, którzy głosowaliby przeciw wejściu do UE, 23% z nich odpowiedziało, że przyniesie to więcej szkody niż pożytku, 15% natomiast jako powód podaje szantaż, presję i warunki stawiane przez UE.
Badania pokazały również, że 85% respondentów uważa, iż reformy dotyczące sądownictwa czy walki z korupcją powinny zostać zrealizowane bez względu na członkostwo w UE. Jak podkreśla Delević, to samo dotyczy problemu pomiędzy Belgradem i Prisztiną, który według ankietowanych powinien zostać rozwiązany, niezależnie od tego, czego wymaga tego członkostwo w UE.
Według badanych, Serbia budując swoją przyszłość powinna wzorować się na modelu Szwajcarii (37%), Niemiec (16%), Norwegii (12%), Rosji (11%) lub Japonii (9%).

Tekst: novosti.rs, pressonline.rs, tłum. i red. Marta Buraczyńska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE