Home / Gospodarka / Energetyka / Serbia: Wsparcie dla producentów ekologicznej energii

Serbia: Wsparcie dla producentów ekologicznej energii

Na konferencji „Szlaki energetyczne w regionie oraz korzystanie z odnawialnych źródeł” minister ds. energetyki Zorana Mihajlović ogłosiła, że utrzymane zastaną korzystne taryfy dla przedsiębiorstw produkujących energię ekologiczną, jednak należy się spodziewać zmian w tym obszarze. Chodzi o zwiększenie kwot dostarczanej energii, przy jednoczesnym przyspieszeniu procedury zakupu energii.

Mihajlović zauważyła, że energia produkowana z odnawialnych źródeł dalej stanowi mały procent ogólnego jej zużycia. Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią, jej zdaniem, w skomplikowanych procedurach oraz braku politycznej woli, by podłączać do sieci energetycznej nowych producentów tego typu energii.

Minister przypomniała, że Serbia przyjęła dyrektywę UE, zgodnie z którą do 2020 r. z odnawialnych źródeł ma był wytwarzane 27% zużywanej energii. Zapewniła także, że w najbliższym czasie zmniejszy się liczba zezwoleń, które muszą uzyskać inwestorzy planujący rozpocząć produkcją ekologicznej energii. Obecnie uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów trwa dłużej niż rok.

Minister wypowiedziała się również w sprawie cen prądu i gazu, które, choć są jedne z najniższych w Europie, nie mogą radykalnie wzrosnąć, gdyż należy w tym względzie mieć na uwadze interesy obywateli. Podwyżki cen są spodziewane dopiero po wprowadzeniu kart socjalnych w I kwartale 2013 r.

Dyrektor Agencji ds. Energetyki Ljubo Mićić zauważył jednak, że w najbliższym czasie ceny energii będą musiały się zwiększyć, gdyż przy obecnych nie jest możliwe wprowadzanie projektów rozwojowych, jednocześnie firmy powinny pracować nad zmniejszeniem kosztów własnych. Mićić dodał, że Serbia jest w ok. 30% energetycznie zależna od eksportu i, że koszt zakupu energii w 2011 wyniósł 4 mld USD.

Źródła: politika.rs, prva.rs, blic.rs

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE