Home / Gospodarka / Serbia: Wzrost produkcji przemysłowej w lutym, ale zauważalny ogólny spadek w porównaniu z zeszłym rokiem

Serbia: Wzrost produkcji przemysłowej w lutym, ale zauważalny ogólny spadek w porównaniu z zeszłym rokiem

b035688636c6819d6b5230f2f7283d56

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Serbii (Republički zavod za statistiku), produkcja przemysłowa w lutym br. wzrosła o 13,1 proc. w stosunku do lutego 2012. Jednakże ciągle jest o 6 proc. niższa w stosunku do zeszłorocznej średniej.

Tegoroczny wzrost produkcji z przełomu stycznia i lutego przedstawia się korzystnie, w porównaniu z niskim poziomem odnotowanym w lutym ubiegłego roku; co było konsekwencją niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Wzrost, w stosunku do lutego 2012 r., odnotowano w następujących sekcjach: górnictwie (o 24,1 proc.), przetwórstwie (o 17 proc.) oraz dostawie energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych (o 0,6 proc.).

Wzrosła produkcja dóbr inwestycyjnych (p 64,6 proc.), dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 27,8 proc.), energii (o 10,1 proc.), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 7 proc.) oraz półproduktów – z wyjątkiem energii (o 6,9 proc.).

Ogół produkcji przemysłowej w lutym br. odnotował wzrost w 23 działach, których udział w całkowitej strukturze wynosi 76 proc., natomiast spadek został odnotowany w 6 działach, które stanowią 24 proc. Największy wpływ na wzrost miały: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, produkcja derywatów naftowych, produkcja metalowych wyrobów z wyłączeniem maszyn, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz produkcja napojów.

W lutym produkcja przemysłowa w stosunku do średniej łącznej produkcji przemysłowej z 2012 r. była mniejsza o 6,2 proc., a w stosunku do przemysłu przetwórczego – o 12,4 proc.

Źródło: tanjugbiz.rs

About Agnieszka Prykiel

KOMENTARZE