Home / Polityka / Serbia: Zmiany w konstytucji?

Serbia: Zmiany w konstytucji?

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się w Serbii o konieczności nowelizacji konstytucji. Apele w tej sprawie wystosowały partie z obu stron sceny politycznej – postępowcy, socjaliści, liberałowie i monarchiści. Czy jest to rzeczywista potrzeba polityczna, czy też tylko element kampanii przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 6 maja?
Obecnie obowiązująca w Serbii konstytucja weszła w życie w 2006 r. Jej krytycy twierdzą, że parlamentarzyści ówczesnej kadencji mogli zapoznać się z tekstem ustawy zasadniczej wyłącznie na nadzwyczajnej sesji Skupsztiny, poświęconej głosowaniu nad jej przyjęciem. Następnie zorganizowano dwudniowe referendum, na którym do dziś ciąży wątpliwość, czy zostało prawidłowo przeprowadzone. Według oficjalnych wyników, za przyjęciem nowej konstytucji oddano 53,04% głosów, a frekwencja wyniosła 54,91%.
Powody, dla których politycy dążą do zmian w konstytucji są zróżnicowane. Zdaniem politologa Duška Radosavljevicia, wszystkie zainteresowane nimi partie prezentują raczej wybiórcze podejście do problemu. Postępowcy (Serbska Partia Postępowa) dążą do zmniejszenia liczby posłów z 250 do 150, liberałowie (Partia Liberalno-Demokratyczna) chcą zmiany artykułów dotyczących decentralizacji. Z kolei członkowie Serbskiej Partii Radykalnej zarzucają swoim kolegom podnoszącym głos ws. zmian ustawy zasadniczej, że „ich jedynym celem jest wykreślenie preambuły, która potwierdza, że Kosowo i Metochia są integralną częścią Serbii”.
Zdaniem konstytucjonalistki Marijany Pajvančić, jeśli nie dojdzie do konsensusu wokół konstytucji, może zostać ponownie wykorzystana do wzajemnych rozliczeń i celów politycznych. A to nie przysłuży się wizerunkowi Serbii, aspirującej do UE.
Zgodnie z art. 203 konstytucji, projekt ustawy o jej zmianie może przedłożyć co najmniej jedna trzecia ustawowej liczby posłów, prezydent, rząd lub grupa co najmniej 150 000 obywateli, którym przysługuje prawo wyborcze. O zmianie konstytucji decyduje parlament. Ustawę o zmianie uchwala się większością 2/3 głosów ustawowej liczy posłów.

 

Źródło: dw-world.de

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE