Home / Bałkany / Serbia / Serbia: Zwiększył się deficyt bilansu płatniczego

Serbia: Zwiększył się deficyt bilansu płatniczego

dinari - evro - tanjug.rs

Według danych przedstawionych w czasopiśmie „Konjunkturni trendovi”, publikowanym przez Izbę Gospodarczą Serbii (Privredna komora Srbije), deficyt bilansu płatniczego w Serbii dla dziesięciu miesięcy 2012 r. wynosił 2,68 mld EUR. Oznacza to, że był on o 24,3 proc., czyli 523,8 mln EUR, wyższy w stosunku do tego samego okresu roku 2011.

Deficyt rachunku bieżącego za październik sięgnął około 8,2 proc. PKB, natomiast szacunki za cały 2012 r. oscylują w okolicach 10,6 proc. PKB.

Największy wpływ na przyrost deficytu w badanym okresie miały: wzrost negatywnego bilansu wymiany handlowej (o 8,5 proc.), zmniejszony napływ przekazów pieniężnych od serbskich emigrantów, który był o 150,5 mln EUR niższy w stosunku do tego samego okresu roku 2011, a także – zwiększone odsetki.

Informacje dotyczące początku 2012 r., pokazują że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy deficyt handlowy był wysoki, co zostało spowodowane większymi wydatkami państwowymi. Natomiast, od czerwca do października, deficyt handlowy był niższy ze względu na bardziej intensywny eksport.

Potwierdzone zostały oczekiwania, iż wpływ na stabilizację deficytu handlowego w 2012 r. będą miały: inwestowanie w sektory gospodarki zorientowane na eksport, konsolidacja fiskalna oraz deprecjacja dinara.

Źródło: tanjug.rs, gdeinvestirati.com

About Agnieszka Prykiel

KOMENTARZE