Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Serbii przybędzie kolejna agencja państwowa

Serbii przybędzie kolejna agencja państwowa

Mimo opinii o nadmiernej ilości agencji państwowych w Serbii – ponad 130 – powstanie kolejna. Projekt Ustawy o bezpieczeństwie informacji przewiduje utworzenie Agencji ds. bezpieczeństwa kryptologicznego i ochrony przed kompromitującym promieniowaniem elektromagnetycznym (Agencija za kriptološku bezbednost i zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja). Ma być ona odpowiedzialna za ochronę systemów bezpieczeństwa organów państwowych, konkretniej wszystkich instytucji zajmujących się informacjami niejawnymi.
Projekt przewiduje, że Agencja będzie organem administracyjnym wchodzącym w skład ministerstwa właściwego do spraw obronnych, ale w wykonywaniu swoich zadań pozostanie niezależna. Pracami planowanej instytucji będzie przewodzić osoba podlegająca zwierzchnictwu ministra obrony.
W projekcie proponuje się także utworzenie Akademickiej Sieci Serbii (Akademska mreža Republike Srbije) i Państwowej Sieci Komunikacyjnej (Državna komunikaciona mreža).
Asystent ministra obrony ds. społeczeństwa informacyjnego Nebojša Vasiljević oświadczył, że organy, o których mowa w projekcie ustawy „nie są nowymi instytucjami, lecz zastąpią już istniejące poprzez zmianę formy prawnej i sprecyzowanie kompetencji”. Jak informuje Vasiljević, Agencja ds. bezpieczeństwa kryptologicznego i ochrony przed kompromitującym promieniowaniem elektromagnetycznym zastąpi Centrum Matematyki i Elektroniki Stosowanej, które jest obecnie instytucją wojskową i zajmuje się pracami z zakresu ochrony kryptologicznej, a Akademicka Sieć Serbii przejmie obowiązki „jednej z instytucji publicznych, której założycielem był serbski rząd”.

 

Źródło: vesti-online.com

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE