Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Serbów rozmowy kontrolowane

Serbów rozmowy kontrolowane

Choć Serbii wciąż daleko jest do niechlubnych osiągnięć Polski, będącej obecnie europejskim liderem pod względem skali inwigilacji obywateli przez stosujące podsłuchy służby, to coraz częściej i głośniej o nasileniu tego problemu wśród Serbów wypowiadają się rzecznik praw obywatelskich Saša Janković oraz pełnomocnik ds. informacji publicznej i ochrony danych osobowych Rodoljub Šabić. Obaj utrzymują, że ilość otrzymywanych przez nich informacji i skarg obywateli na przypadki kontrolowania ich przez służby bezpieczeństwa za pomocą łącz telekomunikacyjnych w ostatnim czasie drastycznie wzrosła.
Jak zauważa Janković, wstępne wyniki analizy problemu są więcej niż niepokojące, ale dopiero ostateczny raport ma – jego zdaniem – potwierdzić, dlaczego tylekroć on i Šabić zwracali się w tym zakresie do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnia sprawa, z 29 maja br., dotyczyła wprowadzenia tymczasowych środków uniemożliwiających policji gromadzenia informacji o komunikacji obywateli bez nakazu sądowego. Równocześnie podjęto inicjatywę w celu oceny konstytucyjności Ustawy o postępowaniu karnym, która dwa miesiące wcześniej weszła w życie – rzecznik praw obywatelskich zaskarżył wówczas przepis ustawy, zgodnie z którym policja może zażądać bilingów, lokalizacji użytkowników telefonów i innych informacji telefonicznych jedynie za zgodą prokuratora, a nie sądu.
Krok więcej w walce z inwigilacją udało się postawić Šabiciowi, który poinformował, że jest bliski zakończenia kontroli implementacji Ustawy o ochronie danych osobowych przez krajowych operatorów: Orion telekom, Telenor, VIP mobil i Telekom Srbije. Zgodnie z jego zapewnieniami, obywatele, których połączenia telekomunikacyjne były „w niewłaściwy sposób nadzorowane”, zostaną o tym powiadomieni. Rozczarowuje jednak fakt, że ujawnione zostaną jednak nie podsłuchy jako takie, lecz tzw. dane zachowane.
Janković i Šabić liczą, że podejmowane przez nich działania przyniosą poważne i odpowiedzialne reakcje odpowiednich organów państwowych, począwszy od rządu, przez parlament, sądy, właściwe ministerstwa, na służbach bezpieczeństwa kończąc, gdyż – jak zauważają – sprawne funkcjonowanie państwa nie może naruszać praw obywatelskich zagwarantowanych konstytucją.

 

Źródło: b92.net, novimagazin.rs, akter.co.rs

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE