Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Serbowie niezmiennie przeciwni członkostwu w NATO

Serbowie niezmiennie przeciwni członkostwu w NATO

Podczas gdy sąsiedzi Serbii coraz częściej i głośniej wypowiadają się na temat jak najszybszej integracji z NATO, dla niej samej członkostwo w Sojuszu to wciąż temat tabu oraz trauma, trwająca nieustannie od lat 90. ubiegłego wieku.
Najnowsze badania opinii publicznej w Serbii wykazały, że aż 70 proc. jej obywateli jest przeciwnych akcesji do NATO, a tylko co dziesiąty badany opowiada się za ścisłą współpracą z nim.
Największego poparcia dla integracji euroatlantyckiej udzieliliby wyborcy Partii Liberalno-Demokratycznej – 30 proc., natomiast jej największymi przeciwnikami są sympatycy Serbskiej Partii Radykalnej – 98 proc.
Ewentualne członkostwo Serbii w NATO było jednym z tematów zeszłotygodniowego GLOBSEC 2012, zorganizowanego w Bratysławie. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Damon Wilson, wiceprezes Atlantic Council oraz były dyrektor Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA w administracji G. W. Busha. Według Wilsona, na Serbię nigdy nie będzie wywierana presja ws. integracji z Sojuszem, jak również nie zostanie postawiona przed wyborem między NATO a Rosją, z którą łączą ją obecnie ścisłe relacje. Podkreślił również, że Serbia, nie będąc w natowskich strukturach, może z powodzeniem współpracować z Sojuszem, a jako przykład podał współpracę serbskich i amerykańskich służb bezpieczeństwa po zeszłorocznym napadzie na ambasadę USA w Sarajewie.
W związku z tak dużym sprzeciwem Serbów wobec członkostwa w NATO, nie należy oczekiwać, że nastroje te ulegną zmianie w ciągu bieżącej dekady. Ciekawym studium będzie jednak jej stanowisko w tej sprawie w sytuacji, gdy stanie się ona ostatnim antynatowskim bastionem w regionie ciążącym ku Sojuszowi oraz to, w jakim stopniu sytuacja ta okaże się czynnikiem determinującym.

Źródło: 021.rs, slobodnaevropa.org

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE