Home / Nauka / Serbski jako ojczysty

Serbski jako ojczysty

język - politika.rs

Autor: Katarzyna Ingram

Serbski, węgierski, bośniacki i romski to najczęściej wskazywane macierzyste języki mieszkańców Serbii. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (który przypadał w piątek 21 lutego br.) Główny Urząd Statystyczny Serbii wydał publikację dotyczącą wyznania, języka ojczystego i przynależności narodowej. Informacje w niej zawarte opierają się na danych ze spisu ludności przeprowadzonego w 2011 roku. W Serbii można wyróżnić 17 języków najczęściej wskazywanych jako języki rodzime, a których liczba użytkowników wynosi więcej niż 2 tys. osób.

W badaniu za rodzimych użytkowników języka uznano osoby, które danego języka uczą się od wczesnego dzieciństwa, a w przypadku, gdy rodzina jest dwujęzyczna, jest to ten język, który badani uważają za swój rodzimy. Według danych zawartych w publikacji najczęściej wskazywanym językiem ojczystym był język serbski. Posługuje się nim 6 330 919 osób, co stanowi 88 proc. mieszkańców Serbii (całkowita liczba mieszkańców Serbii w 2011 roku wynosiła 7 186 862 osoby). W porównaniu z ostatnim spisem ludności w 2002 roku liczba rodzimych użytkowników języka serbskiego zmalała o 289 780 osób (całkowita liczba mieszkańców Serbii w 2002 roku wynosiła 7 498 001).

Drugim językiem najczęściej wskazywanym jako język rodzimy był język węgierski. Za macierzysty uznało go w 2011 roku 243 140 (3,38 proc.) mieszkańców Serbii. W 2002 roku wskazało go 286 508 mieszkańców, co stanowiło 3,83 proc. mieszkańców. Trzeci pod względem częstotliwości wskazania był język bośniacki. Za swój rodzimy w 2011 roku uważało go 138 871 (1,93 proc.) mieszkańców Serbii – w 2002 roku  134 749 osób, co stanowiło 1,80 proc. Kolejny na liście jest język romski. W 2011 za swój rodzimy uznało go 100 668 (1,40 proc.) mieszkańców Serbii – w 2002 roku 82 242 osoby (1,10 proc.).

Dalej w kolejności najczęściej wskazywanymi językami w 2011 roku były: język słowacki – ok. 49,7 tys. użytkowników, język wołoski – ok. 43 tys., język rumuński – ok. 29 tys., język chorwacki – ok.19 tys. (w 2002 roku – ok.27 tys.), język bułgarski – ok.13 tys., język macedoński – ok. 12 tys., język rusiński – 11 tys., język albański – ok.10 tys. (w 2002 roku – 63 tys.). W zestawieniu na 2011 roku pojawiły się także język czarnogórski, którego nie było w spisie w 2002 roku. Za swój rodzimy język uważa go 2 519 osób.

Dane dotyczące wyznania, rodzimego języka i przynależności narodowej można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego Serbii.

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE