Home / Bałkany / Macedonia / Serbskie cerkwie atrakcją turystyczną, macedońskie podupadają

Serbskie cerkwie atrakcją turystyczną, macedońskie podupadają

Średniowieczne zabytki, ich ochrona i renowacja są priorytetem Ministerstwa Kultury Serbii.  Szef resortu Predrag Marković ogłosił właśnie, że w 2012 roku odnowiona zostanie twierdza w Smederevie, monastyry Manasija i Studenica, oraz dziesiątki innych zabytków o ogromnym historycznym i kulturalnym znaczeniu. Zabytkowe miejsca poprawiają wizerunek kraju, a przez to przynoszą znaczący dochód i rozwój turystyki – pisze serbski dziennik Fokus.

Tymczasem w Macedonii na ochronę średniowiecznych zabytków znów przeznaczono minimalne środki. Mimo, że budżet ministerstwa zwiększył się o 14,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, priorytetem dla Ministerstwa Kultury Macedonii będzie twórczość filmowa.

W centrum zainteresowania rządu, który na ochronę dziedzictwa kulturowego wydał w 2011 r. zaledwie 774 tys. EUR, pozostaje też projekt „Skopje 2014”.
W tym roku mają zakończyć się prace przy budynkach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archiwum Narodowego, Muzeum Archeologicznego, mostu „Oko”, a także placu Macedonia i kompleksu fontann „Karposzovo Vostanie” (Powstanie Karposza), jak i posągów w parku „Żena Borec” (Kobiety Wojownik).

Serbski minister Predrag Marković w wypowiedzi dla RTS ujawnił, że na Wielkanoc otwarty zostanie ponownie monastyr Kuveždin na Fruškiej Gorze, pierwszy żeński monastyr w Serbii założony w 1944 roku, gdzie stała wcześniej cerkiew Świętego Sawy.
– Budżety państw w krajach szczycących się wielowiekową historią, cenią sobie wzrost wydatków na kulturę, ponieważ jest to gwarancją wyjścia z kryzysu z mniejszymi stratami. Kiedy minie kryzys, kiedy pojawią się warunki dla rozwoju ekonomicznego, musimy mieć na czym wesprzeć kulturę i społeczeństwo – twierdzi serbski minister.

Cvetan Grozdanov – historyk sztuki oraz członek Macedońskiej Akademii Nauk w wypowiedzi dla portalu Balkan Insight mówi wprost, że ochrona dziedzictwa kulturowego niestety nie jest priorytetem dla macedońskiego rządu.
– Drogocenne średniowieczne zabytki są całkowicie zaniedbane, a te budowle są najcenniejszymi i najbardziej majestatycznymi obiektami jakie posiada Macedonia. Najwięcej zainwestowano w nie po II Wojnie Światowej, ale trend taki trwał tylko do 1961 roku – powiedział Grozdanov.

Tekst: plusinfo.mk, tłum. Piotr Kondrak, red. Łukasz Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE