Home / Bałkany / BiH / Setki dzieci żebrzą na ulicach Bośni i Hercegowiny
children-60654_640

Setki dzieci żebrzą na ulicach Bośni i Hercegowiny

W Sarajewie, Tuzli, Mostarze i Banja Luce jest prawie 2 000 dzieci pracujących na ulicach, wynika z raportu przedstawionego przez UNICEF. Problem jest znany nie od dziś, ale rozwiązań ze strony państwa brakuje.

Badanie obejmowało rozmowy bezpośrednie z dziećmi, najczęściej w wieku 7-18 lat, z policją, pracownikami opieki społecznej, szkołami i różnymi stowarzyszeniami. Wyniki są niepokojące, ale uważa się cały proceder za efekt powojennej sytuacji. Co gorsza wiadomo, że BiH nie ma ani systemu prewencyjnego, ani sposobu na ograniczenie sytuacji.

Liczba dzieci, które pracują na ulicy i nigdy nie uczęszczały do szkoły, waha się od 9 do 34 proc. Nawet 28 proc. dzieci w Sarajewie przyznaje, że nie spożywa wystarczającej liczby posiłków. Mniej więcej 40-50 proc. z nich pracuje bez pożywienia około doby. Pozytywnym aspektem według autorów raportu jest jednak to, że większość z ankietowanych małoletnich przyznała, że mimo ubóstwa ma dostęp do opieki zdrowotnej.

Większość z żebrzących dzieci ma mniej niż 14 lat i nadal mieszka z rodziną, którą właśnie w ten sposób utrzymuje. Same tego nie przyznają i w rozmowach z przedstawicielami UNICEF-u dodawały, że nikt ich do tego nie zmusza.

Przynajmniej 1/3 mieszkańców bośniacko-hercegowińskich miast obserwuje ten proceder każdego dnia, 2/3 spotyka się z tym przynajmniej raz w tygodniu. Tym samym widoczne jest ciche przyzwolenie najbliższych dzieci, mieszkańców miast, na których ulicach przebywają, i władzy, która nie potrafi stworzyć programu walki z tym problemem.

Należy zaznaczyć, że wśród wspomnianych dzieci znaczącą większość stanowią Romowie, ale problem dotyczy dzieci wszystkich grup etnicznych zamieszkujących BiH. Romowie podkreślają, że zależy im na edukacji swoich dzieci i zdają sobie sprawę z tego, że szkoła poprawi ich sytuację, ale dodają, że spotykają się z dodatkowymi utrudnieniami w postaci nietolerancji, podejrzliwości i stereotypowego ich traktowania.

Dzieci pracujące na ulicy narażone są na przedwczesne porzucanie nauki, życie w skrajnie trudnych warunkach, wypadki i wykorzystywanie fizyczne, jak i psychiczne. UNICEF klasyfikuje pracę dzieci na ulicach jako jeden z elementów handlu ludźmi oraz efekt zaniedbań i nadużyć rodzicielskich. Małoletni pozostają z reguły na marginesie społeczeństwa, rozpoczynając dorosłe życie zbyt wcześnie, zaniedbane, zmarznięte i głodne żebrząc na ulicy. W ten sposób odbiera się im podstawowe prawa, jak możliwość odpoczynku, edukacji, rozrywki, ochrony zdrowia, rozwoju oraz ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem.

Źródło: balkans.aljazeera.net, avaz.ba, dnevnik.ba, dnevni-list.ba

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE