Home / Gospodarka / Infrastruktura / Sieć serbskich autostrad już za kilka lat?

Sieć serbskich autostrad już za kilka lat?

Prezydent Serbii Boris Tadić poinformował, że Serbia już za kilka lat będzie połączona siecią autostrad z najważniejszymi centrami w regionie. Zwrócił przy tym uwagę, że cel ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki niedawnemu otrzymaniu status kandydata do UE – kandydatura, jego zdaniem, zwiększa wiarygodność kredytową Serbii, stwarza lepsze warunki dla inwestorów oraz umożliwia wzrost liczby inwestycji.
Tadić, wizytując z ministrem infrastruktury Milutinem Mrkonjiciem budowę Korytarza 10 w miejscu Prosek – Crvena reka, oświadczył że plan budowy sieci autostrad w Serbii powinien zostać zakończony za ok. 8-12 lat. Zaznaczył jednocześnie, że rodzimi pracownicy budowlani, którzy nie dostaną w jego ramach zleceń w drodze przetargów, znajdą zatrudnienie jako podwykonawcy.

Źródło: blic.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE