Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Siódme zebranie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego

Kosowo: Siódme zebranie Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego

Realizacja konkretnych reform gospodarczych była tematem VII zebrania Krajowej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego Kosowa (KKZHE), w którym wziął udział premier, Hashim Thaçi. Na środowym spotkaniu dyskutowano o skróceniu listy licencji i pozwoleń, wprowadzeniu obowiązku zakupu produktów krajowych przez kosowskie instytucje, zmianach w ustawie o świętach państwowych, a także znaczeniu statystyk i informacji.

Oprócz wymienionych kwestii, zebrani omówili także decyzję Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) o członkostwie Kosowa w tej instytucji. Przewodnicząca rady, wiceminister Mimoza Kusari-Lila podkreśliła, jest to efekt czteroletnich starań Kosowa i ma to ogromne znaczenie dla jego rozwoju gospodarczego.

Obecny na posiedzeniu premier Thaçi, podkreślił ogromną rolę rady. Do jego słów odniosła się wiceminister Kusari-Lila, mówiąc, że KKZHE jest mechanizmem, który pomaga w ożywieniu dialogu i partnerstwa publiczno-prywatnego. Podkreśliła również, że udział przedstawicieli środowiska biznesowego w tworzeniu polityk gospodarczych jest bardzo ważny i wpływa znacząco na rozwój kraju.

Źródło: koha.net

About Maria Reptowska

KOMENTARZE