Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Skandal szpiegowski w Macedonii
Źródło: regioni.mk

Skandal szpiegowski w Macedonii

We wtorek (17.09.2013) macedońscy prokuratorzy wysunęli akty oskarżenia przeciwko 20 osobom podejrzanym o uczestniczenie w siatce szpiegowskiej na rzecz – nieokreślonego jak dotąd – rządu państwa ościennego (w grę wchodzi Kosowo, Serbia, Bułgaria, Grecja, Albania). 16 września aresztowano 17 spośród nich w ramach operacji policyjnej pod kryptonimem „Szpieg”, o której poinformował media Minister Spraw Wewnętrznych, Ivo Kotevski, a która przygotowywana była od dwóch lat.

Szpiegostwo nie było jedynym typem zarzutów wobec dwudziestu osób, które podejrzewa się również o wymuszenia, szantaże i ujawnianie tajemnicy państwowej oraz powiązania z ugrupowaniami przestępczymi.

Za lidera siatki szpiegowskiej uznano Marjana Efremova, byłego pracownika służb specjalnych Macedonii, który miał od 2009, tj. od momentu zwolnienia go z pracy w służbach, pracować dla obcego rządu. To w jego domu policja znalazła większość dokumentów stanowiących dowody obciążające. Stało się to już w maju, podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania w związku z zupełnie inną sprawą – procesem wytoczonym jego bratu, Ivicy Efremovowi, byłemu prokuratorowi w sądzie w Veles.

Informacje zbierane przez Marjana Efremova miały być pozyskiwane przez byłych i obecnych pracowników różnych instytucji państwowych. Miały one dotyczyć sytuacji politycznej, wspólnot religijnych oraz wyborów w Macedonii. Wśród oskarżonych o szpiegostwo znaleźli się m.in. Marjan Madżovski – były szef biura przewodniczącego parlamentu, Vane Cvetanov – były szef agencji państwowej ds. walki z praniem pieniędzy, Aleksandar Dinevski – były pracownik agencji kontrwywiadu, Goran Stojkov – były generał sił bezpieczeństwa, który uczestniczył w konflikcie zbrojnym 2001, Zoran Bożinovski – dziennikarz, Boris Damovski – reżyser filmowy i autor animowanego programu polityczno-satyrycznego „Ednooki”, pracownicy Agencji ds. Kontrwywiadu (2 osoby), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (4 osoby), Ministerstwa Obrony Narodowej (3 osoby), Dyrektoratu ds. Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu (2 osoby), szef Dyrektoratu ds. Finansowych, a także pracownik Państwowego Archiwum Republiki Macedonii, który miał kopiować dokumenty zawierające informacje wrażliwe, używane następnie do szantażowania i wyłudzania środków finansowych od wpływowych biznesmenów i polityków oraz pracownik firmy telkekomunikacyjnej wykradający dane namierzonych klientów.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych grupa miała funkcjonować jako paralelne wobec państwowych służby specjalne.

Za szpiegostwo grozi w Macedonii kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat, za ujawnianie tajemnic państwowych – minimum 3 lata. Jest to pierwszy przypadek w 22-letniej niezależnej historii Republiki, kiedy szpiegostwo pojawia się jako akt kryminalny, choć już wcześniej zdarzało się, że politycy macedońscy – nieraz przypadkiem – ujawniali tajemnice państwowe lub informacje wrażliwe.

Opozycyjna partia socjal-demokratyczna, SDSM skrytykowała aresztowania jako motywowane politycznie, mające na celu zastraszenie obywateli. Jednocześnie, większość z aresztowanych powiązana była w przeszłości ze strukturami partii rządzącej VMRO-DPMNE.

Badania wykazują, że w społeczeństwie macedońskim strach przed byciem szpiegowanym i szpiegowaniem jest stosunkowo wysoki, w porównaniu z podobnymi badaniami przeprowadzanymi w państwach Europy Zachodniej.

balkaninsight.com, utrinski.mk, balkaneu.com

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE