Home / Bałkany / Słowenia: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – wnioski z 2013 roku
slovenia times

Słowenia: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – wnioski z 2013 roku

Restrukturyzacja systemów bankowych oraz prywatyzacja firm to najważniejsze kroki jakie należy podjąć w Słowenii, żeby przezwyciężyć kryzys – tak brzmią wnioski wyciągnięte podczas konferencji poświęconej inwestycjom zagranicznym, która odbyła się w minionym tygodniu.

Peter Kraljič jest zdania, że wszystkie reformy zaproponowane w ramach FDI (bezpośrednich inwestycji zagranicznych) wpłyną pozytywnie na kondycję słoweńskiej gospodarki i powinny były zostać wprowadzone już w momencie, w którym państwo weszło do strefy euro. Uważa ponadto, że Słowenia powinna podjąć radykalne kroki, żeby poprawić swoją wiarygodność na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Kraljič zauważa, że problemy Słowenii wynikają z niemożliwości osiągnięcia politycznego konsensusu między partią rządząca a opozycją; uważa, że obydwa stronnictwa powinny działać bardziej konstruktywnie, zamiast wzajemnie obrzucać się oskarżeniami.

Franjo Bobinac, dyrektor generalny największego słoweńskiego producenta artykułów gospodarstwa domowego Gorenje, jest zdania, że największą szansą na rozwój Słowenii są dobrze wykształcone kadry, będące w stanie zainteresować sobą nowych, potencjalnych inwestorów.

Tymczasem opozycja oskarża o wszystkie niepowodzenia partię rządzącą, domagając się reform oraz zaostrzonej polityki antykorupcyjnej. Uważa, że tylko zmiany w konstytucji mogą przyczynić się do wprowadzenia istotnych zmian na arenie politycznej i – w konsekwencji – w sferze ekonomicznej.

Źródło: sloveniatimes.com

About Joanna Świątek

KOMENTARZE