Home / Bałkany / Słowenia / Słowenia: Ceny towarów i usług poniżej średniej UE

Słowenia: Ceny towarów i usług poniżej średniej UE

Średnie ceny towarów i usług w Słowenii są o około 17% niższe od średniej Unii Europejskiej, wskazuje raport Eurostatu. Średni poziom cen towarów i usług dla gospodarstw domowych jest najwyższy w krajach skandynawskich, natomiast najniższy w Europie południowo-wschodniej, gdzie wynosi on około 50% poniżej przeciętnej europejskiej. Najwyższe ceny towarów i usług są w Danii – około 24% powyżej średniej UE. Również w Szwecji i Finlandii poziom  jest wyższy od średniej, niewiele ponad nią plasują się też ceny w Austrii i we Włoszech. Natomiast ceny na Węgrzech i w Polsce według danych Eutostatu wynoszą poniżej 40% średniej europejskiej. Rumunia i Bułgaria mogą poszczycić się cenami niższymi od średniej europejskiej o ponad połowę.

Ceny produktów półtrwałych i trwałych w Słowenii są zbliżone do swoich odpowiedników w krajach UE, są niższe zaledwie o 5%. Największe różnice między krajami dotyczą usług niehandlowych, tzn. tych, które nie biorą udziału w handlu międzynarodowym. Najdroższe są usługi w Danii (o 50 % przewyższają średnią UE), najtańsze z kolei w Bułgarii, (niższe o 64% od odpowiedników w UE). Ceny słoweńskich usług stanowią około 75% średniej unijnej.

Słoweńscy badacze Instytutu Analiz Makroekonomicznych i Rozwoju (Umar) wnioskują, iż różnice w cenach usług między krajami wynikają z różnej produktywności w sektorze dóbr wymiennych, a w Słowenii jest on mniej wydajny niż w krajach bardziej rozwiniętych. Dlatego też płace w Słowenii są niższe. Gdyby w tym sektorze wzrosła produktywność, zwiększyłyby się płace w sektorze niehandlowym, oceniają specjaliści Umar.

 

Źródło: dnevnik.si

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE