Home / Bałkany / Słowenia / Słowenia: Deficyt budżetowy zmniejsza się kosztem długu publicznego

Słowenia: Deficyt budżetowy zmniejsza się kosztem długu publicznego


Program oszczędnościowy realizowany przez rząd bardzo mocno wpłynął na tegoroczny deficyt budżetowy, który w pierwszych sześciu miesiącach wyniósł 880 mln EUR i w porównaniu rocznym był niższy aż o 640 mln EUR. Według najnowszych wyliczeń Państwowego Urzędu Statystycznego (SURS), ta liczba oznacza spadek deficytu o 3,5 % PKB na 5% PKB. Przy czym należy nadmienić, że państwo w pierwszym półroczu przeznaczyło na dokapitalizacje „tylko” 77 mln EUR, a w tym samy okresie w roku ubiegłym aż 382 mln EUR.

Mimo to rządowi nie uda się wypełnić swoich pierwotnych planów, ponieważ deficyt według oceny ministra finansów pod koniec roku wyniesie 1498 mln EUR lub 4,2% PKB. Jeszcze w marcu władze przejawiały większe ambicje, ponieważ planowały deficyt w wysokości 3,5% PKB (1265 mln EUR). Jednak przewodniczący sektora rachunków narodowych w SURS Andrej Flajs, nie jest tym faktem szczególnie zaniepokojony, uważa bowiem, że najważniejsze jest ciągłe obniżanie się deficytu. I rzeczywiście, w pierwszych dwóch kwartałach na poziomie rocznym deficyt zmniejszał się, w pierwszym z 9,4 na 5,3% PKB, a w drugim z 7,7 na 4,7% PKB.

Niestety zmniejszają się również dochody rządu, czego zdaniem Flajsa należało się spodziewać, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą. Łączne dochody w drugim kwartale w ujęciu rocznym spadły nominalnie o 1,3%, przy czym samych zysków z podatków było o 1,4% mniej. Kontynuacja tego trendu według ocen SURS negatywnie wpłynie na wzmocnienie finansów publicznych. Po dwóch latach wzrostu dochodów, Słowenia wraca do okresu kryzysu z roku 2009, kiedy dochody spadały przez cztery kolejne kwartały.

Chociaż dochody budżetu były niewielkie, państwo nie zrezygnowało z wydatków, w drugim kwartale wyniosły 7,3%. Przy niższych inwestycjach po raz pierwszy w ostatnich latach zmniejszyły się wydatki na świadczenia społeczne, o 8,8%, co w dużej mierze należy przypisać obniżaniu emerytur i płac. Państwo oszczędziło w ten sposób ok. 140-150 mln EUR, ocenił Flajs i zwrócił również uwagę na fakt, że państwo nie może długo utrzymywać stanu, w którym obniżają się zarówno dochody jak i wydatki budżetu.

Przy obecnym wzroście długu publicznego Słowenia może wkrótce przekroczyć granicę 60% PKB, wyznaczoną przez kryteria z Maastricht. Według zapowiedzi ministra finansów dług publiczny do końca roku zwiększy się jeszcze do 53,8% PKB lub do 19,2 mld EUR, co daje o 11 mld EUR więcej niż wynosił dług publiczny z końca 2008 roku. Większy wzrost długu, niż ten zapowiadany w marcu (51,9% PKB), jest zdaniem Flajsa skutkiem tego, że państwo zamierza zadłużyć się „na rezerwę”. Aby zapewnić płynność środków państwo prawdopodobnie wyemituje obligacje dolarowe. Dług publiczny pod koniec drugiego kwartału wyniósł 17,3 mld EUR (48,6% PKB), natomiast pod koniec zeszłego roku 46,8 % PKB.

Źródło: dnevnik.si

About Aleksandra Goczol

KOMENTARZE