Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Słowenia: Deficyt w państwowym budżecie rośnie

Słowenia: Deficyt w państwowym budżecie rośnie

W lipcu odnotowano w słoweńskim budżecie deficyt w wysokości 119,3 mln EUR, stanowiąc największą wartość od marca. Dla porównania w czerwcu wynosił on zaledwie 3 mln EUR. Ministerstwa Finansów wyjaśnia, iż jest to wynik o 7,2 mln EUR niższy od planowanego. Łącznie deficyt po siedmiu miesiącach daje kwotę 969 mln EUR, jak donosi STA.

Wpływy do budżetu w lipcu wyniosły ponad 603 mln EUR, czyli o około 69 mln EUR mniej w porównaniu z wynikiem czerwcowym. Wówczas Słowenia zyskała na przychodach z podatku dochodowego oraz środków z tytułu wspólnej polityki rolnej UE.

Ministerstwo Finansów informuje, że wpływy do  budżetu w lipcu były o 43,2 mln EUR niższe niż planowano, przy tym z podatków do państwowego skarbca przybyło 25 mln EUR mniej niż planowano. Przyczyną słabej realizacji podatków od dochodu i zysku w lipcu był fakt, iż zwroty podatkowe w lipcu pochłonęły 130, 9 mln EUR.

Podatki od towarów i usług w lipcu przyniosły oczekiwane wpływy – w stosunku do czerwca wzrosły o 163,5 mln EUR. Największa część tej różnicy jest wynikiem dochodów z podatku VAT i akcyzy (łącznie 161,7 mln EUR).

Mimo wejścia w życie Ustawy o zrównoważeniu finansów publicznych (ZUJF) lipcowe rozchody  były większe w stosunku do czerwcowych o 48 mln EUR, natomiast w stosunku do majowych o 75 mln EUR i wyniosły łącznie 723mln EUR.  Planowane wydatki są jednak o połowę niższe od średniej w pierwszych czterech miesiącach roku.

Powodem wyższych kosztów w lipcu w porównaniu do czerwca jest fakt, iż w lipcu został wypłacony emerytom roczny dodatek, co spowodowało nieprzewidziany w planach ministerstwa transfer z budżetu na rzecz  Zakładu ubezpieczeń emerytalnych i inwalidzkich wynoszący 86, 9 mln EUR. Wynagrodzenia w instytucjach publicznych w lipcu nie odnotowały wzrostu.

Realizacja wydatków budżetu państwa była o ponad 50,4 mln EUR niższa niż w założeniach. Mniejsze wydatki, niż planowano, według ministerstwa to efekt  niższych wydatków bieżących (-18,4 mln EUR) i niższych transferów bieżących (-36,4mln EUR). Z drugiej strony wydatki inwestycyjne były nieco wyższe niż planowano (+6,6 mln EUR), dodają przedstawiciele ministerstwa finansów.

 

Źródło: web.vecer.com, delo.si, demokracija.si

 

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE

Teraz w Trójce audycja o deficycie w Słowenii. Wypowiadała się Pani z OSW, wypowiadał się pan z jednej strony www specjalizującej się w tematyce Słowenii. Szkoda, że balkanistyka.org nie zabrała głosu! :(