Home / Bałkany / Słowenia / Słowenia: Dług przedsiębiorstw wynosi ponad 800 mln EUR

Słowenia: Dług przedsiębiorstw wynosi ponad 800 mln EUR


Rząd na swojej stronie internetowej opublikował sprawozdanie dotyczące zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych, które na dzień 30 czerwca 2012 były dłużne państwu ponad 4.000 EUR. Takich dłużników jest aż 14.662, największy jednostkowy dług wynosi ponad 24 mln EUR. 60% dłużników stanowią przedsiębiorstwa, których łączny dług wynosi ponad 70 mln EUR, 40% to samodzielni przedsiębiorcy, którzy nie zapłacili ponad 100 mln EUR składek i podatków.
Rząd w sprawozdaniu opublikował jedynie wysokość długu każdego dłużnika, nie podając ich nazw. Zapisano także, od kogo urząd skarbowy może egzekwować niezapłacone składki, ponieważ wielu dłużników ogłosiło już bankructwo. Jedynie 40% wszystkich zobowiązań podatkowych może być ściągnięte warunkowo, ponieważ zdaniem słoweńskiego urzędu skarbowego (Durs) zostały już wyczerpane prawie wszystkie możliwości ich wyegzekwowania.

Łączny dług stu największych dłużników wynosi 275 mln EUR, 58 z nich już ogłosiło bankructwo, dlatego też ta kwota nie zostanie spłacona państwu. Największą część długu stanowią niezapłacone podatki (63,4%), na drugim miejscu jest dług wobec Słoweńskiego Instytutu Ubezpieczeń Emerytalnych i Inwalidzkich (23,1%), następnie wobec Słoweńskiego Instytutu Ubezpieczeń Zdrowotnych (10,8%), pozostała kwota dotyczy długu wobec samodzielnych wspólnot lokalnych (2,7,%).
Najwięcej dłużników jest w sektorze budowlanym, działalności przetwórczej i handlu oraz konserwacji i naprawie pojazdów silnikowych. Ich łączny dług wynosi aż 63,4 % całej kwoty długu, czyli ponad 500 mln EUR.
Według danych przedstawionych przez rząd, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zmniejszyły się zaległości podatkowe. Durs wybrnął z kłopotów związanych z nowym systemem informacyjnym i zwiększył efektywność egzekucji. W pierwszym półroczu br. wysłał 115.067 pisemnych upomnień i 31.217 decyzji o egzekucji, a także wykonał 1.443 upomnień telefonicznych. W ten sposób wyegzekwowano 222 mln EUR.

Źródła: siol.net, finance.si

About Aleksandra Goczol

KOMENTARZE