Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Słowenia i Serbia odpowiedzialne za zwrot starych oszczędności bankowych

Słowenia i Serbia odpowiedzialne za zwrot starych oszczędności bankowych

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Słowenia ponosi odpowiedzialność za zwrot starych oszczędności dewizowych ulokowanych przez klientów Ljubljanska Banka w oddziałach poza granicami Słowenii. To samo dotyczy odpowiedzialności Serbii za zwrot lokat powierzonych oddziałom Invest Banka na terenie Bośni i Hercegowiny.

Sprawa została wszczęta z inicjatywy trzech obywateli BiH i dotyczyła starych rachunków dewizowych prowadzonych przez oddział Ljubljanska Banka w Sarajewie i Invest Banka w Tuzli.

W wydanym wyroku Trybunał stwierdził, że Słowenia naruszyła prawo do poszanowania powierzonego mienia oraz prawo do wniesienia skutecznego środka odwoławczego przez wnioskujących, którzy ulokowali swoje oszczędności w oddziale słoweńskiego banku w Sarajewie. Wyrok potwierdził również słuszność zarzutów podniesionych przeciwko Serbii, które dotyczyły rachunków prowadzonych przez oddział serbskiego banku w Tuzli (BiH).

Ponadto Trybunał zobowiązał oba kraje do wypłat starych lokat na takich samych zasadach jakie przysługują odpowiednio obywatelom Słowenii i Serbii. Obowiązek ten dotyczy nie tylko skarżących ale i innych osób, które znalazły się w podobnej sytuacji.

Szacuje się, że w stosunku do obywateli BiH należności te mogą wynosić nawet 635 milionów Euro w przypadku lokat w banku słoweńskim i 204,5 miliona Euro w przypadku banku serbskiego.

źródło: legalis.hr

 

 

 

About Karol Kniola

KOMENTARZE