Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Słowenia: Moody’s obniżył ocenę Słowenii

Słowenia: Moody’s obniżył ocenę Słowenii

Agencja ratingowa Moody’s obniżyła ocenę Słowenii i 5 innych państw europejskich. Ocenę zadłużenia długoterminowego obniżyła o jeden stopień, z A1 do A2. Teraz należy się spodziewać, że Moody’s obniży również oceny słoweńskich banków państwowych.
W raporcie dotyczącym Słowenii agencja wymieniła 3 główne przyczyny swej decyzji. Pierwsza dotyczy wszystkich państw – chodzi o niepewność instytucjonalnej reformy strefy euro i słabe prognozy makroekonomiczne dla regionu, wpływające negatywnie na zaufanie rynków finansowych. Pozostałe dotyczą przede wszystkim Słowenii. Po pierwsze słoweńskie finanse publiczne są wystawione na nowe potencjalne wstrząsy, wypływające prawdopodobnej z potrzeby wsparcia systemu bankowego przez rząd. Po drugie małą i otwartą słoweńską gospodarkę osłabia słaby wzrost u europejskich partnerów handlowych, co zagraża osiągnięciu przez rząd zaplanowanych średniorocznych celów fiskalnych.
Odnosząc się do sytuacji słoweńskich banków Moody’s zaznaczył, że ich problemy negatywnie wpływają na jakość pożyczek, kapitał i pozyskiwanie środków.
Zdaniem agencji Słowenia mogłaby uniknąć negatywnych ocen, jeśli rząd podjął się wprowadzania w życie reform polityki gospodarczej i fiskalnej oraz nakreślił drogę do osiągnięcia nadwyżek budżetowych, które zatrzymałyby wzrost długu publicznego. Agencja ostrzegła jednak, że negatywna ocena może się jeszcze pogłębić, jeśli państwo podejmie kroki w celu dokapitalizowania banków ze środków publicznych lub jeśli pogorszy się jeszcze bardziej koniunktura w strefie euro, co wpłynęłoby negatywnie na wzrost gospodarczy i zwiększyło deficyt.

Tekst: delo.si, tłum. Aleksandra Goczoł

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE