Home / Bałkany / Słowenia / Słowenia nadal w recesji

Słowenia nadal w recesji

Wartość słoweńskiego PKB  w pierwszym kwartale bieżącego roku spadła o 0,2%, jak podał Państwowy Urząd Statystyczny. Słowenia pozostaje w recesji, według danych gospodarka kurczy się od trzech kwartałów. Jednak spadek jest wyraźnie mniejszy niż w zeszłym kwartale.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy słoweńska gospodarka skurczyła się o 2,8 % w skali roku, we wcześniejszym kwartale spadek wynosił 0,5 %. Tak wskazują dane niewyrównane sezonowo.

Natomiast według statystyk uwzględniających wpływ sezonu oraz liczbę dni roboczych, wartość słoweńskiego PKB spadła o 0,8% w czasie pierwszych trzech miesięcy, w porównaniu z ubiegłym kwartałem jednak gospodarka wzmocniła się o 0,2 %.
Dane wyrównane sezonowo, którymi posługuję się Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, wskazują iż słoweńska gospodarka w czwartym kwartale ubiegłego roku skurczyła się o 1,5% w skali roku.

Wyniki pierwszego kwartału są lepsze w porównaniu z zeszłym rokiem. Mniejszy spadek BKP jest według ocen urzędu statystycznego wynikiem wzrostu ostatecznej konsumpcji o 1%. Wzrost PKB spowodowany był w głównej mierze zwyżką konsumpcji gospodarstw domowych o 1,4%,  mniej konsumpcji w skali kraju– o 0,2 % w czwartym kwartale w porównaniu do kwartału pierwszego.

Mimo to nakłady brutto na środki trwałe w skali roku wciąż się zmniejszają. W pierwszych trzech miesiącach były mniejsze o 10,5%, podczas gdy w tym samym kwartale zeszłego roku spadły o 12,3%.

Pozytywnie na wzrost gospodarczy w Słowenii wpływa wciąż handel międzynarodowy, mimo spadku rocznego tempa wzrostu eksportu o 0,9%. W pierwszym kwartale wkład netto handlu do wzrostu PKB wzrósł o 1,4%, podczas gdy konsumpcja krajowa ze względu na spadek dynamiki inwestycji spadła do 1,6 %.

 

Źródło: web.vecer.com, rtvslo.si, 24ur.com

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE