Home / Bałkany / Słowenia / Słowenia: Nieżyjący lekarze wydawali recepty

Słowenia: Nieżyjący lekarze wydawali recepty

Raport z audytu przygotowanego przez Trybunał Obrachunkowy UE w sprawie działalności Słoweńskiego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (ZZZS) w roku 2010 ujawnił nieprawidłowości związane z wydawaniem recept. Część z nich miała zostać wydana przez nieżyjących już lekarzy.

Wśród 8517 wydanych recept  668 według raportu posiadało kod lekarzy nieistniejących w rejestrze lekarzy. Natomiast 69 kodów należało do lekarzy zmarłych (w tym 45 zmarłych przed rokiem 2010). Wartość tych recept wynosić miała co najmniej 99,624 EUR.

Ponadto, 2222 recept na łączną kwotę 78,939 EUR zostało wydanych 453 osobom, których PESEL nie figuruje w centralnym rejestrze mieszkańców.

ZZZS wyjaśnia, iż jest to kwestia błędów administracyjnych powstałych z powodu nieczytelności recept. Przewodniczący Trybunału Obrachunkowego, Igor Šoltes zapowiedział zgłoszenie sprawy do wyjaśnienia policji.

 

Źródło: web.vecer.com, dnevnik.si

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE