Home / Polityka / Słowenia: Pakt fiskalny a konflikty wewnątrzpartyjne

Słowenia: Pakt fiskalny a konflikty wewnątrzpartyjne

W słoweńskim rządzie wciąż brak porozumienia odnośnie paktu fiskalnego oraz rozwiązania krytycznej sytuacji banków. Do 25 sierpnia przedstawiciele koalicji i opozycji mieli czas, aby w obrębie zawiązanych partyjnych komitetów przedstawić konkretne propozycje.  Mimo zakończenia prac, nie doszło do konsensusu. W przypadku paktu fiskalnego sytuacja jest o tyle pilna, iż koalicji do zapisania go w ustawie brakuje głosów ze strony opozycji.

Najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie podjęta decyzja o ewentualnej kontynuacji rozmów pomiędzy posłami na temat votum zaufania dla paktu fiskalnego, ponadto być może do tego czasu wyklarują się też losy zagrożonej koalicji.

Sytuacja partii współrządzących jest skomplikowana z racji wewnętrznych jawnych napięć między poszczególnymi partiami. Minister spraw zagranicznych i przewodniczący koalicyjnej partii Desus, Karl Erjavec zastrzegł, iż jeśli rząd zechce planowane oszczędności przeprowadzić w ramach zmniejszanie emerytur, dodatków socjalnych czy tez płac w sektorze publicznym, Desus wystapi z koalicji.

Napięcia w tym klubie rosną już od czasu jego wstąpienia do centroprawicowej koalicji – wówczas na znak protestu Desus opuściło kilku członków. Odejścia oraz ogólne niezadowolenie z polityki prowadzonej przez Erjavca nasiliły się również po wybuchu afery Simčič. Wówczas mimo iż Simčič stracił miejsce w ministerstwie obrony z uwagi na podejrzenia co do prawdziwości  jego świadectwa ze średniej szkoły, Erjavec długo bronił swojego partyjnego kolegi, zanim ostatecznie wezwał go do ustąpienia z funkcji. Sam Simčič  nie uszanował woli partii i został posłem niezrzeszonym. Fakt ten sprowokował niezadowolonych z przejścia do kolacji członków do rozmyślań o zwołaniu partyjnego kongresu i wprowadzeniu zmian na czele Desus-u. Ostatecznie plany te się nie powidoły, lecz Desus stracił w sondażach a napięcia wewnątrz partii nie skończyły się.

Nie tylko Desus boryka się z problemami, także w SLS widoczne są wewnętrzne konflikty. Komitet Wykonawczy na wniosek przewodniczącego Radovana Žerjava wezwał około 30 własnych funkcjonariuszy do ustąpienia. Powodem był fakt, iż podczas wyborów do Izby Rolnictwa i Leśnictwa nie kandydowali oni z powiązanej z SLS Słoweńskiej chłopskiej partii, ale z list ugrupowań konkurencyjnych.

Sytuacji w koalicji nie polepsza również fala krytyki ze strony przewodniczącego Listy Obywatelskiej (DL) Gregora Viranta kierowana w stronę SDS i prezydenta Janšy.

 

Źródło: delo.si, dnevnik.si

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE