Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Słowenia: Płaca minimalna a konkurencyjności rynku

Słowenia: Płaca minimalna a konkurencyjności rynku

Słoweńskie związki zawodowe twierdzą, że zakończenie okresu przejściowego dla płacy minimalnej nie wpłynęło negatywnie na gospodarkę kraju. Według nich największym problem konkurencyjności słoweńskiego rynku są dostęp do finansowania, nieudolna  biurokracja i przepisy podatkowe

Słoweński rząd przed dwoma laty zdecydował o podniesieniu wysokości płacy minimalnej z 597 na 734 EUR, i rewaloryzował ją dwukrotnie – w styczniu 2011 i styczniu 2012 r. Od początku br. wynosi ona 763 EUR. Zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, pracodawcy latach 2010 oraz 2011 mieli możliwość podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi, w przypadku gdyby wypłacenie pełnej płacy minimalnej zagrażało istnieniu przedsiębiorstwa lub spowodowało zwolnienie większej liczby pracowników. Z możliwości tej skorzystało 1611 przedsiębiorstw, czyli zaledwie 1,3% wszystkich podmiotów gospodarczych w kraju.

Koniec okresu przejściowego oznacza, że przedsiębiorstwa muszą wypłacać pełna kwotę płacy minimalnej. Wiadomo, że liczba osób ją przyjmujących wzrosła o około 10% – do 44 059. Wyższe koszty pracy oznaczają mniejszą konkurencyjność słoweńskiej gospodarki i wpływają negatywnie na jej atrakcyjność w oczach zagranicznych inwestorów.

Wysokość płacy minimalnej w Słowenii jest trzykrotnie wyższa niż w Czechach, na Słowacji czy w Polsce. Również przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, płaca minimalna w Słowenii przewyższa trzykrotnie płacę w wymienionych wyżej krajach, a także w Hiszpanii czy Portugalii. Najniższą pensję minimalną w Europie odnotowuje się w Bułgarii – równowartość 138 EUR, natomiast najwyższą w Luksemburgu – 1801 EUR.

Słowenia prowadzi też w zestawieniach płacy minimalnej do średniego dochodu brutto w przemyśle, budownictwie i usługach. Jeśli chodzi o kraje UE, tylko Francja przewyższa procentowo słoweńską wartość – 47,5 %. Natomiast średnia dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej wynosi nieco ponad 33%.

Słoweńska Federacja Wolnych Związków Zawodowych (ZSSS) powołując się na powyższe dane, a także te o konkurencyjności, podkreśla, że wyższa płaca minimalna nie jest źródłem problemów słoweńskiej gospodarki. Za recesję w kraju obarczają oni instytucje oraz organy państwowe, przede wszystkim braku zorientowanej polityki przedsiębiorstw, nacisku na rozwój technologiczny czy infrastrukturę. Jako najbardziej problematyczne kwestie wymienia się ograniczony dostęp do dofinansowania, nieudolną rządową biurokrację, skomplikowane przepisy podatkowe oraz korupcję.

Według przedstawicieli związków, wysoka płaca minimalna nie wpłynęła negatywnie na wypłacalność wielu przedsiębiorstw i wzrost bezrobocia. Winę za to ponosi przede wszystkim rosnące zadłużenie kraju, koszty finansowania długu i bardzo ograniczona dostępność kredytów firm, a kryzys spotęgował duży spadek sprzedaży.

Źródło: dnevnik.si

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE