Home / Bałkany / Chorwacja / Słowenia po raz kolejny blokuje integrację Chorwacji z UE?

Słowenia po raz kolejny blokuje integrację Chorwacji z UE?

Chorwacja jest gotowa, aby rozwiązać słoweńsko-chorwacki problem związany z nieistniejącą już Ljublanską Banką a chorwacki traktat akcesyjny zostanie ratyfikowany na czas, umożliwiając tym samym przystąpienie Chorwacji do UE 1. czerwca,  zapowiedziała w sobotę chorwacka minister spraw zagranicznych Vesna Pusić.

Konflikt między krajami dotyczy depozytów obecnych obywateli chorwackich złożonych w chorwackim oddziale Ljubljanskej banki (LB) w okresie wspólnej państwowości. Po rozpadzie Jugosławii, depozyty 130 tys. chorwackich obywateli, które szacuje się łącznie na 172 mln euro, wraz z całym majątkiem banku zostały przejęte przez Słowenię. Następnie w 1994 roku na bazie LB powstała Nova Ljubljanska Banka (NLB). Chorwacja uważając NLB za następcę prawnego LB domaga się od banku spełnienia roszczeń swoich obywateli i wypłaty depozytów wraz z odsetkami.

Pusić  przypomniała, iż Chorwacja i Słowenia powołały do zbadania tej spornej kwestii fachowców w związku z  czym wszelkie decyzje obu rządów w tej sprawie zostaną wstrzymane do czasu wydania ich ekspertyz.  Przypomnijmy, iż przedstawiciele wybrani przez oba kraje to: France Arhar (Słowenia) oraz Zdravko Rogić (Chorwacja).

Zanim to nastąpiło, dwa chorwackie banki (Zagrebačka Banka oraz Privredna Banka Zagreb) wystąpiły z pozwem przeciwko NLB o spłatę należności. Natomiast Słowenia w lipcu zapowiedziała uzależnienie ratyfikacji chorwackiej umowy akcesyjnej od rozwiązania spornej kwestii LB. Już w lipcu ostrzegał o tym Karl Erjavec, minister spraw zagranicznych podczas posiedzenia w Brukseli. W ostatnich dniach zapowiedział, iż jeśli problemu nie rozwiążą negocjacje fachowców, będą musieli rozwiązać je ministrowie spraw zagranicznych obu krajów. Pusić  przypomina, że ona i Erjavec są odpowiedzialni za „kwestie partnerstwa” obu krajów, natomiast sprawami finansowymi zajmują się Rogić i Arhar.

Słowenia już po raz czwarty blokuje Chorwację w integracji z UE. Wcześniej w 2010 roku na wiele miesięcy Lublana zablokowała negocjacje akcesyjne w związku z przebiegiem granicy.

Przypomnijmy, iż w grudniu 2011 roku Chorwacja podpisała traktat akcesyjny z UE. By wszedł on w życie musi być jeszcze ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich.

Analitycy zauważają, iż pozew chorwackich banków może przyczynić się do bankructwa słoweńskiego banku, który obecnie jest w trudnej sytuacji. W czerwcu rząd był  zmuszony do dokapitalizowania Novej Ljubljanskiej Banki kwotą 382 mln EUR. Eksperci ostrzegają, iż w związku z wewnętrznymi problemami z płynnością Słowenia najprawdopodobniej uzależni ratyfikację chorwackiej umowy akcesyjnej od rezygnacji Chorwacji z roszczeń wobec NLB.

Ten wzrost napięcia między oboma krajami budzi niepokoje Brukseli, jednak szefowa chorwackiej dyplomacji wyraziła nadzieję, że ani Słowenia ani Chorwacji nie będą musiały uciekać się do zewnętrznej interwencji czy też interwencji ze strony UE.

 

Źródło: dvnevnik.si, delo.si, rtvslo.si, studium.uw.edu.pl, osw.waw.pl

 

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE