Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Słowenia: Propozycja reformy emerytalnej

Słowenia: Propozycja reformy emerytalnej

Słowenia szykuje się na reformę emerytalną. Projekt ustawy zakłada podwyższenie składek bazowych do obowiązkowego ubezpieczenia w przypadku samozatrudnienia ubezpieczonego, wynosić ma ona teraz 60% przeciętnej płacy (wcześniej była to wysokość płacy minimalnej). Jak zauważa była minister pracy Marjeta Cotman, zbyt niskie wpłaty podatników mających jednoosobową działalność gospodarczą oznaczają dla nich niską emeryturę. Rozwiązanie była minister widzi w opłacaniu dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, a rolę państwa w zachęcaniu ubezpieczonych dodatkowymi bonusami do ich opłacania.

Owo propagowanie dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego ma na celu nowa reforma. Ma ona zapewnić dodatkowe źródło dochodów ubezpieczonych obywateli starszych pokoleń oraz pokrycie ich strat z tytułu utraty dochodów z ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, co jest wynikiem zmian demograficznych.

Słoweński rząd przewiduje podjęcie środków zmierzających do lepszego rozdzielenia drugiego i trzeciego filaru, przy czym drugi filar to pracownicze programy emerytalne, trzeci dotyczy ubezpieczenia emerytalnego opartego na indywidualnych oszczędnościach.

Celem drugiego filaru jest zapewnienie pokrycia straty dochodów z publicznego systemu emerytalnego. Trzeci filar wiąże się z dodatkowym dochodem, mającym poprawić indywidualną sytuację finansową osób w zaawansowanym wieku.

Informacje ze słoweńskiego Ministerstwa Pracy wskazują, że w zeszłym roku dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym objętych było ponad 62% ubezpieczonych emerytów  i rencistów, 95% z nich było natomiast włączonych w ubezpieczenie zbiorowe .

Indywidualne ubezpieczenie w Słowenii jest wciąż bardzo słabo rozwinięte. W związku z tym propozycja reformy zakłada pewne ograniczenia dotyczące pozyskiwania wpłaconych środków. Podczas gdy członek indywidualnego ubezpieczenia może w każdej chwili skorzystać z prawa umorzenia jednostek funduszu w formie ryczałtu, posiadacz grupowego ubezpieczenia będzie musiał spełnić pewne warunki. Osoba może podjąć wpłaconą kwotę w całości, jeśli otrzymuje emeryturę w ramach obowiązkowego ubezpieczenia oraz jeśli fundusze na jej osobistym koncie ubezpieczenia zbiorowego nie przekroczą 5000 EUR.

Państwo chce w ten sposób ograniczyć wypłacanie oszczędności w formie ryczałtu, co nie jest zgodne z celem oszczędzania. Wyjątek dotyczył będzie tylko niewielkiej ilości zebranych środków, wtedy gdy wypłata renty nie miałaby sensu.

Ekonomista Bernard Brščič zaleca ostrożność w regulacji prawnej zagadnienia ubezpieczenia emerytalnego. Według niego dobrowolne ubezpieczenia emerytalne nie uratują słoweńskiego systemu emerytalnego z uwagi na swoją nierentowność. Jedyną szansą na poprawienie sytuacji jest stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego.

Największym plusem nowej reformy jest według Brščiča „całkowita redefinicja pojęcia emerytury”, kończąca jej społeczne postrzeganie jako swego rodzaju pomocy charytatywnej ze strony państwa. Nowa ustawa ma służyć emerytom regularnie płacącym składki, zapewniając im należną wypłatę nagromadzonych środków.

 

Źródło: rtvslo.si, delo.si

 

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE