Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Słowenia: Rząd kwestionuje pracę Agencji Zarządzania Inwestycjami Kapitałowymi

Słowenia: Rząd kwestionuje pracę Agencji Zarządzania Inwestycjami Kapitałowymi

Słoweński rząd nie zgodził się z tegorocznym sprawozdaniem Agencji Zarządzania Inwestycjami Kapitałowymi (AUKN). Posłowie są zdania, że działania i środki przedsięwzięte przez  AUKN w 2011 roku nie są niewystarczające i niezadowalające. „Pewne decyzje AUKN pokazują, że nie były one w interesie publicznym ani nie były zgodne z zasadami dobrej praktyki”, skomentowali przedstawiciele  Zgromadzenia Narodowego, przed którym Agencja, będąc niezależną fundacją państwową, odpowiada.

Rząd planuje przedstawienie senatowi sprawozdania AUKN wraz ze swoją niepochlebną  opinię. Analiza raportu AUKN za rok 2011 miała się odbyć już podczas sesji senackiego Komitetu ds. Finansów już w lipcu, jednak na wniosek koalicyjnych posłów został on skierowany pod obrady rządu.

Pracownicy AUKN w wydanym jawnym oświadczeniu nie kryli zaskoczenia negatywną oceną ze strony rządu, podkreślając brak przekonujących argumentów. Wyjaśniają, iż Agencja już w pierwszym roku działalności mimo minimalnego zasobu kadr i środków finansowych wprowadziła wszystkie najważniejsze standardy zarządzania państwowymi inwestycjami.

Roczne sprawozdanie Agencji obejmuje streszczenie jej działalności, przedstawiając istotne przedsięwzięcia AUKN oraz rad nadzorczych w najważniejszych spółkach dokonane w roku 2011. Traktuje również o  dekapitalizacji państwowych przedsiębiorstw w zeszłym roku i działaniach sprzedażowych AUKN. Szczególną uwagę raport poświęca portfelowi firm będących własnością państwa oraz ich analizie gospodarczej  i sposobom prowadzenia interesów.  Zawiera on także krótki opis 20 największych państwowych spółek.

Przedstawiciele AUKN podkreślają przy tym, że stworzyli pierwszy tego typu dokument w Słowenii analizujący bezpośrednie inwestycje rządowe w sposób całościowy i przejrzysty.

Tłumaczą, iż o ich planach działania miała już w marcu 2012 zostać poinformowana Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej  (OECD), która wyraziła pozytywne opinie na temat podjętej polityki.

Przedstawiciele AUKN dodają, że agencja od samego początku pracowała bez rządowej strategii zarządzania inwestycjami kapitałowymi, co znacznie utrudniało jej działalność. Ów brak wytycznych ze strony rządu podkreśliła przewodnicząca  AUKN, Dagmar Komar.

Projekt strategii Agencja przygotowała w czerwcu 2011 r., jednak poprzedni rząd nie przyjął propozycji z powodu braku spójności w polityce ministerstw oraz z powodu innych otwartych i naglących wówczas kwestii rządowych.

AUKN zgodnie z ustawą o Słoweńskim holdingu państwowym, która jest jeszcze w fazie uzgadniania, ma przestać istnieć.

Źródło: delo.si, rtvslo.si, dnevnik.si

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE