Home / Gospodarka / Słowenia: Spadek nastrojów gospodarczych

Słowenia: Spadek nastrojów gospodarczych

urzad statystyczny w Słowenii -24ur.com

 

Średnia roczna wartość wskaźnika nastrojów gospodarczych w Słowenii była o 10 % niższa niż w 2011 r. i aż o 15 % niższa od dziesięcioletniej średniej, wynika z danych zaprezentowanych przez Martina Bajželj ze Słoweńskiego Urzędu Statystycznego (Statistični Urad Republike Slovenije).

Według niego  wynik ten jest w dużym stopniu związany  z  tempem wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Choć dane na temat kondycji  PKB w ostatnim kwartale nie są jeszcze znane, można już ocenić iż wskaźnik nastrojów ekonomicznych w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku 2012 nieznacznie spadł, natomiast  w ujęciu kwartalnym spadek ten wynosił 4%.

Wskaźnik nastrojów gospodarczych w styczniu w ujęciu miesięcznym był o jeden punkt procentowy wyższy, podczas gdy w stosunku rocznym zanotował wartość niższą o cztery punkty procentowe.

Według przedstawiciela Urzędu Statystycznego zmiany nastrojów gospodarczych w Słowenii, obrazowane przez indeks,  w ciągu ostatnich 10 lat były podobne do zmian w krajach UE – zarówno w Słowenii jak i krajach UE jego najwyższa wartość przypada na pierwszą połowę 2007 roku, najniższa zaś na drugą połowę roku 2009. W 2012 roku sytuacja gospodarcza pogorszyła się znów, zarówno w Słowenii, jak i krajach UE. Jak wskazuje dalej Bajželj, wartości wskaźnika nastrojów gospodarczych w Słowenii w okresie przed recesją były znacznie wyższe niż w UE. Po roku 2008 natomiast  ich porównanie to wypada na niekorzyść Słowenii.

Porównanie średnich rocznych wartości wskaźnika nastrojów gospodarczych w zeszłym roku pokazuje, że sytuacja w odniesieniu do 2011 pogorszyła się pod względem ekonomicznym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W porównaniu do średniej z dziesięciu lat, od 2003 do 2012, wskaźnik spadł najbardziej w Grecji – o 25 %,podczas gdy w Słowenii o 15 %. W tym samym czasie, w Niemczech wzrósł o jeden punkt procentowy.

 

Źrodło: dnevnik.si, delo.si

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE