Home / Gospodarka / Handel / Słowenia w projekcie Agronet

Słowenia w projekcie Agronet

Partnerzy z pięciu państw bałkańskich i Włoch połączeni w projekcie Agronet chcą stworzyć stałą sieć logistyczną, dystrybucji i usług w branży przetwórstwa spożywczego. W końcowej fazie projekt powinien zwiększyć współpracę zagraniczną i zbliżyć do celu, jakim jest samowystarczalność w zaopatrzeniu w żywność w basenie Morza Adriatyckiego.

Projekt przedstawiony w środę w miejscowości Šempeter, ma na celu połączenie branży i łańcuchów spożywczych Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Albanii i Włoch.

– Chodzi o to, aby ożywić dawne kanały dystrybucji i zwiększyć produkcję rolną. Państwa współpracujące  w projekcie zawsze były ze sobą powiązane, i to nawet bardziej niż obecnie, ale te tradycyjne więzi się naderwały – powiedział dyrektor Biura Rozwoju Regionalnego Północna Primorska (RRA SP) Črtomir Špacapan. Dodał również, że zarówno w Słowenii jak i w innych państwach regionu zrezygnowano z produkcji rolnej i obecnie większość żywności jest importowana.

Na terenie, na którym realizowany jest projekt Agronet, przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa spożywczego spotykają się z podobnymi problemami. Logistyka i dystrybucja w zakresie sektora przetwórczego, producentów i przemysłu spożywczego nie jest wystarczająco uporządkowana i ustabilizowana, aby możliwe było wprowadzenie systemu ekonomicznej współpracy zagranicznej. Mniejsi producenci natomiast spotykają się z trudnościami przy sprzedaży swoich produktów i dostawach dla większych odbiorców.

Głównym celem projektu Agronet jest więc stworzenie sieci przedsiębiorstw i producentów z krajów basenu Morza Adriatyckiego, która umożliwi współpracę zagraniczną między firmami. Uczestnicy projektu skoncentrują się na analizie stanu branży producenckiej i dystrybutorskiej, tworzeniu baz danych, przygotowaniu zasad certyfikacji, ujednolicaniu możliwych instrumentów finansowych i informowaniu grup docelowych o możliwościach, jakie oferuje projekt. Wartość projektu wynosi 2,5 mln EUR.

W projekcie, który potrwa do końca 2013 roku, udział bierze 10 partnerów. Słowenię reprezentuje RRA SP.

Źródło: delo.si, sta.si, agronet.biz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE