Home / Bałkany / Słowenia / Słowenia: Wzrost kosztów pracy o 0,8 %

Słowenia: Wzrost kosztów pracy o 0,8 %

Koszty pracy jednej przepracowanej godziny w Słowenii w ostatnim kwartale 2011 roku były średnio o 0,8% wyższe niż w ostatnim kwartale 2010 roku. Według oceny Urzędu Statystycznego Republiki Słowenii jednym z powodów wzrostu kosztów pracy była mniejsza liczba dni roboczych.

W strukturze kosztów pracy wzrosły jedynie koszty płac, dokładnie o 1,3%, natomiast pozostałe koszty spadły o 2,1%. Na całkowite koszty pracy składają się środki dla zatrudnionych (wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i świadczenia społeczne odprowadzane przez pracodawców), koszty kształcenia oraz inne koszty pracy i podatki, z wyjątkiem subwencji.

Według danych Eurostatu koszty pracy w UE w przemyśle i usługach w III kwartale zeszłego roku, w porównaniu z tym samym okresem roku 2010, wzrosły o 2,6%, a w Słowenii o 2%. Koszty pracy jednej przepracowanej godziny spadły tylko w dwóch państwach – w Grecji (o 7,5%) i w Irlandii (o 1,1%). Wzrost kosztów pracy był najbardziej widoczny w Bułgarii (o 9,8%), w Rumunii (o 7,9%) i na Słowacji (o 7,2%).

Źródło: dnevnik.si, ljnovice.com,

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE