Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Słowenia: Zgromadzenie Narodowe przyjęło poprawki do budżetu

Słowenia: Zgromadzenie Narodowe przyjęło poprawki do budżetu


W piątek Zgromadzenie Narodowe przyjęło, stosunkiem głosów 48 za i 27 przeciw, poprawki do tegorocznego budżetu państwa. Poprawki przewidują zmniejszenie dziury budżetowej o 3% PKB. Szacuje się, że dzięki poprawkom, tegoroczne wydatki budżetowe zmniejszą się o ponad 9 mld EUR, czyli o 1,1 mld EUR mniej niż przewidywano w uchwalonym pod koniec 2010 roku budżecie na ten rok.

Projekt budżetu powstał w oparciu o zbyt wysokie prognozy zeszłorocznego i tegorocznego wzrostu gospodarczego, dlatego wykonanie budżetu zostało już na początku roku wstrzymane. Przychody budżetowe będą niższe od początkowo oszacowanych o ponad pół miliarda euro, wyniosą 7,9 mld EUR.

Słoweński rząd rozpoczął plan oszczędnościowy od kosztów materiałowych, jednak to nie wystarczyło, dlatego zaingerował w ustawodawstwo, na którym opierają się rozchody budżetu i kas publicznych. W ten sposób powstała ustawa ściśle związana z poprawkami budżetowymi, dotycząca zrównoważenia finansów publicznych, która zmienia kształt ponad dziesięciu innych ustaw, została ona już uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe.

Poprawki przewidują cięcia praktycznie we wszystkich dziedzinach, od transferów socjalnych poprzez inwestycje do środków na edukację, naukę i kulturę. Wyjątkowo dotkliwe i stosunkowo największe cięcia środków przeznaczonych na rozwój i kształcenie wywołały liczne protesty opinii publicznej, dlatego koalicja zdecydowała się na wprowadzenie zmian dotyczących działalności naukowo-badawczych i szkolnictwa wyższego przekazując na ten cel 20 mln EUR. Ministerstwu Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu łącznie przyznano 29,2 mln EUR, dodatkowo prawie 20 mln EUR przekazano Ministerstwu Pracy, Rodziny i Spraw Socjalnych.

Trwają dalsze prace nad ograniczaniem rozchodów, w ciągu bieżącego roku ministrowie są zobowiązani szukać oszczędności w swoich resortach i zmniejszać wydatki, przede wszystkim te związane z określonymi projektami, programami, inwestycjami i kosztami materiałowymi.

Źródła: web.vecer.com, rtvslo.si

About Aleksandra Goczol

KOMENTARZE