Home / Bałkany / Słowenia / Słowenii grozi kara pieniężna za niezastosowanie się do przepisów unijnych

Słowenii grozi kara pieniężna za niezastosowanie się do przepisów unijnych

Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE o ukaranie Słowenii karą pieniężną za niewdrożenie przepisów dotyczących sfery obronności w zamówieniach publicznych. Komisja przewiduje nałożenie na Słowenię kar dziennych w wysokości 7000 EUR, które obowiązywać będą od dnia wydania prawomocnego wyroku, aż do dnia, kiedy państwo wprowadzi w życie przepisy unijne.

Bruksela zdecydowała się na zgłoszenie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, ponieważ Słowenia nie wdrożyła w pełni dyrektywy dotyczącej zamówień na broń, amunicję, materiały wybuchowe oraz związanych z tym robót i usług, a także zamówień tzw. newralgicznych świadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa.

„Apelujemy, aby sąd nałożył na Słowenię kary dzienne w wysokości 7000 EUR, oczywiście to sąd zadecyduje czy kara zostanie wprowadzona i ile będzie wynosić”- informuje Stefaan De Rynck, rzecznik prasowy komisarza ds. rynku wewnętrznego Michaela Barniera.

Dyrektywa została przyjęta w sierpniu 2009 roku i wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć ją do 20 sierpnia 2011 roku. Oprócz Słowenii przed sądem staną  również Polska, Holandia oraz Luksemburg. Te trzy kraje nie powiadomiły dotychczas Komisji o wdrożeniu dyrektywy, natomiast Słowenia poinformowała jedynie o częściowym jej wprowadzeniu.

Drugie ostrzeżenie z Brukseli, które jest ostatnim krokiem przed wniesieniem sprawy do sądu, Słowenia otrzymała w czerwcu tego roku, a Komisja Europejska dała jej wówczas dwa miesiące na podjęcie odpowiednich działań.

Według Unii Europejskiej pełne wdrożenie dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich jest ważne, aby wszystkie przedsiębiorstwa oraz podatnicy mogli w pełni czerpać korzyści z łatwiejszego dostępu do bardziej otwartego i przejrzystego ogólnoeuropejskiego rynku obronnego.

Dyrektywa wprowadza przejrzyste i uczciwe zasady, które mają ułatwić firmom dostęp do rynków obronności oraz bezpieczeństwa w pozostałych krajach UE, a także zwiększyć elastyczność negocjacji nawet najmniejszych szczegółów kontraktów z dostawcami. Wprowadza również możliwość ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym dostępem oraz ma zagwarantować bezpieczeństwo i terminowość dostaw na rzecz armii, zwłaszcza w czasie kryzysu lub konfliktu zbrojnego.

Dla skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku ważne jest, aby wszyscy członkowie UE wprowadzili ustawę. Jeżeli jeden lub więcej członków tego nie uczyni, jednolity rynek nie działa prawidłowo, co między innym wiąże się z kosztami, które ponoszą podatnicy – wyjaśnia De Rynck.

 

Źródło: dnevnik.si, delo.si

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE